👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9, kap 1-3 Vale 9

Skapad 2017-10-04 10:37 i Landvetterskolan Härryda
Vi jobbar med de tre första kapitlen i boken med fokus på att öka ordförrådet och använda aktuella verbformer: presens av de regelbundna verben, några oregelbundna verb, perfektformen och gerundium formen som är ny för er.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi jobbar med kapitel 1-3 med fokus på att öka ordförrådet och använda aktuella verbformer:

regelbundna verb i presens

några oregelbundna verb i presens

perfekt av regel - och oregelbundna verb

gerundium (obs! ny verbform)

Innehåll

Vale 9, kap 1-3 HT 17

Kapitel 1-3 sammanfattas i Repaso 1 sid 30 i övningsboken.
Vi jobbar med de tre första kapitlen i boken med fokus på att öka ordförrådet och använda aktuella verbformer:
- presens av de regelbundna verben,
- några oregelbundna verb,
- perfektformen (både regel- och oregelbunden form)
- och gerundium formen som är ny för er.

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i tal och skrift och berätta om dig själv och om vardagsnära situationer

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala, skriva, lyssna och läsa.

Genomförande

Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt, parvis och i grupp under veckorna 40-43, skriftligt prov torsdagen den 27  oktober.
Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken, Sanoma  och annat material som din lärare delar ut.Utgå från Repaso  A,sid 30 i Övningsboken:

- använda dig av perfekt dvs berätta vad du har gjort

- berätta vad du har gjort under sommaren

- säga att du håller på med något /gerundiumformen ( estoy trabajando osv)

- jämföra saker, dvs säga att saker är större störst mm

- läsa och översätta texter aktuella texter samt övrigt material som du får

- samtala med klasskompisar och lärare,

- kunna översätta och muntligt framför aktuella dialoger

- träna på ord, fraser

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal och skrift Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen. Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare. Dessutom kommer du att göra ett skriftligt prov, 27/10, när vi har avslutat arbetsområdet. Ni ska två och två ska redovisa aktuella dialoger. Du kommer även att få visa att du förstår talad och skriven spanska i form av hör- och lästester.

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift och förstå talad och skriven spanska.

Uppgifter

  • Läxa vecka 41 måndag

  • Brevuppgift planering och bra att ha länkar med tips

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att uttrycka sig på spanska i tal och skrift.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du talar och skriver med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du talar och skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du talar och samtalar utan att behöva stanna upp så att det stör kommunikationen. Du skriver med ett visst flyt.
Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.