👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk C, ht 2017

Skapad 2017-10-04 10:38 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Undervisningen utgår från läroboken Språkvägen C av Ulrika Ekblad och Caroline Söderqvist. Arbetsblad och övriga texter tillkommer.

Innehåll

Arbetsområde 1 Berlinmuren (s 46 – 51)

 • Läs texten på s 49. 
 • Svara på frågorna på s 5.
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.
 • Repetera grammatik – substantiv
 • Titta på kartan på s 50 och gör uppgifterna på s 51.
 • Skriv en faktatext om ett land, se uppgift s 50. Se texttyp – faktatext s 201. Inlämning. 
 • Kapiteltest 

Arbetsområde 2 Flykten (s 52 – 59)

·       Läs texten på s 55.

·       Svara på läsförståelsefrågorna på s 52.

·       Repetera grammatik – verb

·       Skriv 10 frågor till Erika. Se s 56. (Inlämning)

·       Läs texten (brevet från Erikas mamma) s 58.

·       Svara på läsförståelsefrågorna till brevet på s 59.

·       Skriv ett (informellt) brev från Erika till hennes familj i Östberlin. Ta utgångspunkt i brevet från mamman och besvara brevet. (Inlämning)

·       Kapiteltest

 Arbetsområde 3 Zlatan (s 72 – 81)

 • Läs texten på s 75 – 76 och s 77 (utdrag ur boken Jag är Zlatan)
 • Svara på frågorna på s 60.
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.
 • Rubriker – gör uppgifterna på s 79.
 • Synonymer – gör uppgifterna på s 80 – 81 
 • Repetera grammatik – ordföljd.

·       Skriv och berätta om vad du gjorde på din fritid när du var barn. Tänk på att skriva i preteritum!

Skriv och berätta vad du tycker om att göra på din fritid idag. Berätta mer om ett av dina intressen. Tänk på att skriva i presens! Uppgift s 78.

 • Kapiteltest/ordförståelse 

 

Arbetsområde 4 Svensk musik och svenska artister 

Du får material av din lärare och söker själv på nätet.

·       Väljs svensk artist. Du får en text som artisten framfört.

·       Sök fakta om artisten på internet.

·       Sammanställ fakta om artisten.

ü  Artistens namn

ü  Var artisten föddes

ü  Var artisten växte upp – barndom

ü  Beskriv artistens karriär

·       Du får en sångtext som artisten framfört

ü  Sök låten på YouTube och lyssna på den.

ü  Översätt ord du inte förstår.  

·       Tolka texten mot bakgrund av frågorna

-        Vad handlar låten om?

-        Vem, vilka handlar låten om?

-        Var utspelas handlingen?

-        Är låten sorgsen eller glad?

-        Vad tycker du om låten? Passar text och musik ihop?  

·       Muntlig redovisning. Faktatext skickas in i Classroom.

 

Arbetsområde 5 En kärlekssaga (s 82 – 87)

 • Läs texten på s 85.
 • Svara på frågorna på s 82.
 • Samtala – jobba i par och berätta för varandra mot bakgrund av frågorna på s 84. 
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.
 • Repetera grammatik – pronomen och adjektiv
 • Kronologi – gör uppgifterna på s 87. 
 • Kapiteltest/ordförståelse

Arbetsområde 6 Bussresan (s 88 – 95)

 • Läs texten på s 91.
 • Svara på frågorna på s 88.
 • Samtala – jobba i par och berätta för varandra mot bakgrund av frågorna på s 90. Gör en topplista av fråga 3. 
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.
 • Repetera grammatik – prepositioner, adverb
 • Skriv och berätta vad som händer med Andrea och Marco – uppgift 2 s 92. Inlämning
 • Skriv ett informellt brev och besvara mejlet från en kompis – uppgift 3 s 92. Texttyp – informellt brev s 196. Inlämning. 
 • Gör uppgifterna på s 93 – 95. 

 Arbetsområde 7 Bo i kollektiv (s 96 – 105)

 • Läs texten på s 99.
 • Svara på frågorna på s 96.
 • Samtala – jobba i par och berätta för varandra mot bakgrund av frågorna på s 98. Fråga 1: gör en punktlista med fördelar och nackdelar med att bo i kollektiv. Fråga 2: följ tankekartan skriv ned de delar som stämmer på dig. Tänk på att utveckla dina svar. 
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.
 • Repetera grammatik – konjunktioner.
 • Skriv ett meddelande till dina grannar, se uppgift 3 s 100, se även texttyp meddelande s 203).  Inlämning.
 • Du söker bostad. Skriv en annons, se uppgift s 101, se även texttyp annons s 202. Inlämning. 
 • Gör uppgifterna på s 102 – 105. 
 • Kapiteltest/ordförståelse

 Arbetsområde 8 Resa till Amerika (s 106 -113)

 • Läs texten på s 109 - 111.
 • Svara på frågorna på s 106 
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.
 • Skriv en sammanfattning av texten på s 109 – 111. Ta stöd av svaren på frågorna på s 106. Inlämning. 
 • Skriv ett informellt brev till din kusin som ska flytta till Sverige. Se uppgift 2 s 112. Inlämning. 
 • Gör uppgifterna på s 113. 

 Arbetsområde 9 Ida reser västerut (s 114 – 121)

 • Läs texten på s 117.
 • Svara på frågorna på s 114.
 • Samtala – jobba i par och berätta för varandra mot bakgrund av frågorna på s 116.
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.
 • Repetera grammatik – arbetsblad.
 • Läs texten på s 119 och svara på frågorna på s 120. 
 • Gör uppgifterna på s 121. 
 • Kapiteltest/ordförståelse

 Arbetsområde 10 Hemligheten med ett långt liv (s 122 – 131)

 • Läs texten på s 125 - 126.
 • Svara på frågorna på s 122.
 • Samtala – jobba i par och berätta för varandra mot bakgrund av frågorna på s 124. 
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.
 • Ordspråk. Vad är ordspråk? Ge exempel på ordspråk från ditt hemland. 
 • Gör uppgifterna på s 129, 130, 131.
 • Kapiteltest/ordförståelse

Arbetsområde 11 Klädbibliotek (s 132 – 141)

 • Läs texten på s 136 - 137.
 • Svara på frågorna på s 132.
 • Samtala – jobba i par och berätta för varandra mot bakgrund av frågorna  på s 134-135.
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.
 • Skriv en berättelse med utgångspunkt i samtalsfrågorna på 1-6. Inlämning.
 • Gör uppgifterna på s 140 – 141. 
 • Kapiteltest/ordförståelse

 

Arbetsområde 12 Familjen medelsvensson (s 142 – 151)

 • Läs texten på s 145 – 146.
 • Svara på frågorna på s 142.
 • Samtala – jobba i par och berätta för varandra mot bakgrund av frågorna på s 144.
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.
 • Skriv och berätta hur du tycker en typisk svensk är och vad du tycker är typiskt svenskt. Inlämning. 
 • Förkortningar. Du får material. 
 • Instruktioner. Läs receptet och gör uppgifterna på s 148 – 149. 
 • Svenska traditioner. Rubriker. Läs texterna på s 150 och kombinera texten med passande rubrik A – E, s 151. Kombinera även med bilderna på s 151. 

Arbetsområde 13 Olof Palme (s 152 – 159)

 • Läs texten på s 155 - 156.
 • Svara på frågorna på s 152.
 • Samtala – jobba i par och berätta för varandra mot bakgrund av frågorna på s 154.
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.
 • Skriv en text om Olof Palme med hjälp av tankekartan (bilderna på s 153). Ta även stöd i svaren på frågorna på s 152.  Inlämning. 
 • Skriv en text enligt uppgift 3 på s 157. ”Tänk att du får vara statsminister för en dag.”
 • Läs informationen på s 158 och svara på frågorna på s 159. 

Arbetsområde 14 Att soffsurfa (s 160 – 167)

 • Läs texten på s 163 - 164.
 • Svara på frågorna på s 160.
 • Samtala – jobba i par och berätta för varandra mot bakgrund av frågorna på s 162.
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.
 • Repetera grammatik – arbetsblad.
 • Tidsuttryck. Skriv en egen fortsättning på tidsuttrycken, uppgift s 165. Se även tidsuttryck s 177. 
 • Gör uppgiften på s 166: Para ihop början med rätt slut av meningarna. 

 • Gör uppgiften på s 167: Läs tågtidtabellen och svar på frågorna. 

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk C, ht 2017

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1