👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-17: Brott och straff

Skapad 2017-10-04 10:47 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Hur ser kriminaliteten ut i Sverige? Vad händer efter ett brott har begåtts? Vad betyder ungdomstjänst? Detta är frågor som vi arbetar med under arbetsområdet.
Grundskola 7 – 8 Samhällskunskap
Hur ser kriminaliteten ut i Sverige? Vad händer efter ett brott har begåtts? Vad betyder ungdomstjänst? Detta är några av de frågor som vi arbetar med under arbetsområdet.

Innehåll

Undervisningen

Eleverna arbetar med följande avsnitt:

Lagar, regler normer, civil olydnad

Ord och begrepp

Brott, rättegång och straff

Eleverna får möjlighet att argumentera, uttrycka åsikter, reflektera, söka och presentera fakta. Lärarledda genomgångar, filmer och diskussioner varvas med uppgifter enskilt och i grupp. Eleverna visar sin kunskaper i ett skriftligt prov och muntligt under en presentation. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Brott och straff

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om samhällsstrukturer
Texter, frågor, muntlig redovisning, prov
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka samhällsstrukturer
Texter, frågor, muntlig redovisning, prov
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.