👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och måltider Hkk HT -17

Skapad 2017-10-04 11:02 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
I Hkk får du möjlighet att utveckla ett kunnande och skapande som rör mat och måltider. Vilka konsekvenser olika val har för din hälsa, miljö och ekonomi. Du utvecklar din förmåga att samarbeta med olika personer.
Grundskola 7 Hem- och konsumentkunskap

Du kommer att tillaga och planera olika maträtter, lära dig grunderna i köket. Planera en matsedel och motivera dina val. Arbetet kommer att starta v.42. Matsedeln ska vara inlämnad v. 45, vill du ha feedback och hjälp, så skicka in den tidigare.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att organisera, planera och tillaga olika måltider med hjälp av tallriksmodell och kostråd. Du lär dig matlagningstermer, olika matlagningsmetoder och att förstå receptinstruktioner. Du tränar på att samarbeta med olika kamrater. Du tränar på att skapa en bra samvaro kring måltiden samt blir medveten om hur maten och hälsan påverkar oss. Du tränar även på att reflektera över arbetsprocessen.
Vi pratar om miljö, väljer och lagar miljö- och säsongsanpassade måltider.
Du kommer att planera en egen matsedel som du får lämna in med motiveringar. Det går vi igenom v. 11 och den ska lämnas in v.13. Vill du ha feedback så lämna in tidigare så hjälper jag dig.

Bedömning

Eleverna bedöms kontinuerligt under lektionerna för sin förmåga att planera och tillaga måltider, samt sin förmåga att samarbeta. Arbetsuppgifter i samband med de olika lektionspassen läggs ut på It´s learning. I dessa uppgifter bedöms elevens förmåga att motivera och resonera kring måltider, miljö och ekonomi.  I samtal och diskussioner visar eleven sin förmåga att resonera, diskutera, argumentera och ta ställning till olika påstående.

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris hem- och konsumentkunskap åk 7-9

Kunskapskrav att nå till slutet av årskurs 9

E
C
A
Ansvarstagande
Din förmåga att ta ansvar under arbetet.
Begränsad samarbetsförmåga. Kan till viss del lyssna och visa hänsyn. Gör det nödvändigaste av tilldelade uppgifter. Har svårt att ta ansvar för gemensamma uppgifter.
Kan samarbeta med alla. Lyssnar på andra och tar för det mesta hänsyn. Utför och tar ansvar för tilldelade arbetsuppgifter.
Tar eget initiativ till samarbete. Lyssnar alltid och visar alltid hänsyn.
Kreativitet
Din förmåga att motivera dina val.
Har ibland svårt att läsa och följa ett recept. Ber om hjälp utan att själv försöka.
Kan följa ett recept någorlunda. Arbetar ganska självständigt.
Kan följa ett recept och självständigt tillaga en måltid. Kan hantera oförutsedda situationer.
Planering
Din förmåga att planera och tillaga måltiden.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Utvärdering
Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Näringslära och livsmedelskunskap.
Din förmåga att tillgodogöra dig kunskap om våra livsmedel och näringslära.
Har lite kännedom om näringslära och livsmedelskunskap.
Har relativt god kännedom om näringslära och livsmedelskunskap.
Har god kännedom om näringslära och livsmedelskunskap.
Hälsa, miljö och livsstil
Din förmåga att välja livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, miljö och livsstil.
Kan inte riktigt redogöra för sambandet mellan mat / hälsa men kan berätta lite om det. Håller ibland rent och snyggt på arbetsplatsen
Har lite insikt om matens betydelse för hälsan. Håller rent och snyggt på arbetsplatsen.
Kan välja och tillaga mat som är bra för kroppen. Är noga med hygien. Reflekterar över mat, hälsa och hygien.
Konsumtion och ekonomi
Att kunna utveckla strategier för en hållbar ekonomi med hänsyn till det egna eller eller hushållets förutsättningar. Kunna använda sig av och förstå konsumentens skyldigheter och rätigheter i köpprocessen.
Du gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomin. Du kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter som konsument och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Du gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomin. Du kan beskriva och föra relativt välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter som konsument och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Du gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomin. Du kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter som konsument och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Ansvar
Din förmåga att ta ansvar för hemuppgifter
Du tar lite eller inget ansvar för dina hemuppgifter.
Tar delvis ansvar för dina hemuppgifter.
Tar ansvar för dina hemuppgifter och lämnar in i god tid.