👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och Ljud

Skapad 2017-10-04 11:16 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 9 Naturorienterande ämnen
I det här arbetsområdet jobbar vi med fenomenen Ljus och Ljud, i syfte att ta reda på hur saker i vår vardag fungerar.

Innehåll

Arbetssätt

Vi jobbar med text och film/bild som grundmaterial. Vi genomför också laborationer och skriver rapporter om dessa.

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under arbetets gång, samt genom laborationsrapporter och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materialutveckling och hur människan har använt och utvecklat nya material genom historien.
  NO  7-9
 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9