👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Svenska i förskoleklassen

Skapad 2017-10-04 12:19 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Sökord i banken
Grundskola F
Du kommer att få utforska det spännande skriftspråket! Du får följa med på äventyr in i sagornas värld. Vi leker med språket, lär oss nya ord och skriver egna texter.

Innehåll

Arbetsområde:

 

 • Leka med språk och ord exempelvis genom att rimma och arbeta med sammansatta ord

 • Högläsning och samtal utifrån det som läses och egna erfarenheter

 • Träna på olika språkljud och bekanta dig med fler bokstäver och ord
 • Kommunicera med tal och skriftspråk

 • Samla ord och begrepp till ditt ordförråd

 • Använda tecken som ett komplement till tal

Mål för eleven:

Utveckla din språkliga medveten inför läs- och skrivinlärningen i årskurs 1. 

Arbetssätt:

Tillsammans i hela klassen utforskar vi språket på ett lekfullt och varierat sätt. Du kommer även att arbeta tillsammans med en kompis och enskilt. Du kommer att besöka skolans bibliotek, arbeta utifrån UR-programmet "Livet i bokstavslandet", övningar från Makete-Metoden i Pennvässaren, arbetssätt utifrån Kooperativt lärande, använda digitala verktyg, skriva förhand och digitalt, kommunicera med hjälp av bokstäver och skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.  

Redovisningsform:

Du kommer att arbeta med olika teman som redovisas genom "Boken om mig" och en "Alfons och Milla-utställning". Du kommer även att skapa ett bokstavshäfte under hösten som ett steg i utforskandet av skriftspråket. 

Reflektion:

Dessa frågor reflekterar vi kring tillsammans i klassen under höstterminen och sedan även på vårterminen. Tänker vi annorlunda efter att ha arbetat med de olika områdena? 

Vad är det som gör att en bok är bra? 

Hur kan man beskriva skolan? 

Hur kommunicerar vi människor med varandra?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -