Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsgympa Ingared

Skapad 2017-10-04 13:16 i Ingaredsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Fritidsgympa

Innehåll

Tidsperiod:

Eleverna kommer ha fritidsgympa alla dagar i veckan under hela läsåret. Rödgrupp har måndag till fredag, blå och gul grupp har tisdagar och torsdagar. 

Mål:

Målet är att låta eleverna få en möjlighet att gemensamt och enkilt, med stöd av pedagogerna hitta på aktiviteter som leder till rörelse och lek. Målet är också att ge eleverna en möjlighet att lära sig att samarbeta och lyssna på varandra.  

 

Arbetsformer:

I gympasalen, med de redskapen som finns i lokalen till vårt förfogande. Detta kan vara allt från bollar, hopprep, plintar.   

 

Ansvariga:

Pedagogerna som är ansvariga för den fritidsgrupp som har idrotten.    

Dokumentation och uppföljning:

Genom observation, minnesanteckningar och bilder som sedan läggs upp antingen i unikum eller på den digitala fotoramen i rödasgrupp lokaler. Detta kommer sedan användas som underlag då vi gemensamt alla pedagoger på fritidshemmen planerar på onsdagar och utvärderar och utvecklar vår verksamhet. 

 

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera tillsammans med eleverna på samlingarna och låta eleverna själva få tala om hur de upplever och vill utveckla fritidsgympan. Pedagogerna kommer också som står under dokumentation ta upp och utvärdera aktiviteten på onsdags planeringen.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: