👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abstrakt konst

Skapad 2017-10-04 13:18 i Domnarvets skola Borlänge
abstrakt konst
Grundskola 7 – 9 Bild
Många konstnärer skapar bilder som inte föreställer något, de består enbart av olika former och färger. Konstnärerna vill ändå uttrycka olika saker. Nu ska du få rita en abstrakt bild där du förmedlar en känsla om hur det är att vara tonåring idag.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

I ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

- skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

- analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med:

- former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete,

- material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften,

- konstverk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar,

- ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Konkretisering av mål

Du ska känna till Wassily Kandinsky och vad som kännetecknar abstrakt bildkonst.

Du ska skapa en abstrakt bild i oljepastell, som uttrycker en känsla om hur det är att vara tonåring idag.

Arbetssätt

Helena visar bilder av målaren Wassily Kandinsky och pratar om begreppet abstrakt konst, bildkomposition och olika färgers betydelse. Vi testar olika sätt att jobba med oljepastellkrita.

Eleverna ska sedan göra en egen abstrakt bild i oljepastell där de ska förmedla en känsla som visar hur det är att vara tonåring idag. De utgår från olika regler kring bildkomposition och färglära. I slutet av arbetsområdet ska eleverna kunna presentera sin bild och motivera sina val utifrån sina kunskaper.

Bedömning

Se matris

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild

E
C
A
Framställa berättande och informativa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera former, färger och bildkompositioner
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer inom ämnesområden
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och använda handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beskriva bilders uttryck, innehåll och funktion
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med godanvändning av ämnesspecifika begrepp.