👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7D kap 2

Skapad 2017-10-04 13:25 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 8
Feelings

Innehåll

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 • Träna din förmåga att förstå och uttrycka dig på engelska.
 • Bygga på ditt ordförråd inom olika områden, främst ord som beskriver och uttrycker känslor.
 • Träna grammatik
 • Träna att skriva på engelska

 

Centralt innehåll

Bedömning

 • Under lektionen har du möjlighet att visa hur du jobbar och vad du lär dig.
 • På läxförhör redovisar du att du nu kan de ord och begrepp, samt grammatik vi jobbat med.

Tidsperiod v 40 - 45

Så här kommer vi att arbeta:

 

V 40

 

Fredag

 

 • Genomgång kap 2

 • Text 2B + glosor läxa till fre v 41

 • Övn11s.15 i ÖB

 

V 41

 

Tisdag

 

 • Genomgång grammatik:I walk – she walks

 • Jobba med häftet

 

Fredag

 

 • Läxförhör

 • Välj ny text och glosor läxa till fre v 42

 • Hörövning 12

   

 

V 42

 

Tisdag

 

 • Muntlig övning

 • Övn 5 s 13 i ÖB

 • Övningar till den text du valt

 

Fredag

 

 • Glosförhör + sammanfattning av den text du valt

 • Övningar adjektiv

 

 

 

V 43

 

Tisdag

 

 • Speed date

 • Gör klart gammalt arbete

 • Träna inför provet

 

Fredag

 

 • Beskriv en person

 • Förbered inför provet                

 

 

 

V 44 Lov                                                                       Att kunna till provet:

 

                                                                                       - Grammatiken – se häftet

 

V 45                                                                               - Repetera text 2B

 

Tisdag                                                                            - Orden om känslor – övn 5, s 13

 

 • Repetition                                                                i ÖB och övn 11, s 15 i ÖB (du

 

           har den på lösblad)           

 

Fredag

 

 • Prov kap 2

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

Engelska kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Muntlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriftlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Strategier för förbättrad interaktion
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.