👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I skolan

Skapad 2017-10-04 13:53 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Varför går vi i skolan? Vem bestämmer i skolan? Hur ska alla trivas och må bra?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få information, kunskap och möjlighet att reflektera över din vardag i skolan. Du ska få lära dig grunden för demokrati, och hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs. 

 

Bedömning - vad och hur

Du ska känna till några olika yrkesgrupper som arbetar i skolan.

Du ska känna till vad som menas med demokrati, att folket får vara med och bestämma.

Du ska veta hur klassråd organiseras, och vilka uppgifter ordförande och sekreterare har.

Du ska också veta hur man kan göra för att inte någon ska känna sig utanför, och vad mobbning är.

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar på filmer, läser tillsammans i SO-boken, pratar om det vi lärt oss, gör arbetsuppgifter, och deltar i klassråd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3