👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP med bedömningsmatris i Arabiska åk6

Skapad 2017-10-04 14:19 i Modersmål och Studiehandledning Kungsbacka Förskola & Grundskola
Läsa böcker med enkelt språk, redovisa muntligt, leta efter fakta samt tolka och jämföra mellan modersmålet och svenska.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om: • Muntlig presentation • Sammanfattning • Skrivregler och grammatik

Innehåll

Hur ska vi arbeta

Undervisningen innehåller följande moment:

 •     Hög och tyst läsning av olika typer av texter.
 •     Läsförståelse, samtala om texter, svara på frågor, sammanfatta och reflektera med egna ord.
 •    Grammatik (olika slags verb, adjektiv, substantiv meningens uppbyggnad..)
 •    Hörförståelse!
 •    Jämförelse mellan olika kulturer dvs hemlandet och Sverige.
 •    Träna på att skriva ett brev!
 •    Muntliga redovisningar.                     

Bedömning/Kunskapskrav åk 6

Bedömning sker utifrån:

 • Eleven deltar i samtal, diskussion som handlar om bekanta ämnen. 
 • Läsförståelse, hörförståelse, att kunna lyssna, skriva, tala och samtala. 
 • Eleven ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det till egna erfarenheter och åsikter.
 • Eleven kan läsa och förstår olika texter genom att svara på frågor, återberätta och göra sammanfattningar med korrekt grammatik och uppbyggnad.
 • Eleven ska kunna resonera om likheter och skillnader mellan olika kulturer.
 • Eleven ska kunna genomföra en muntlig redovisning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Generell matris i ämnet modersmål

E
C
A
Lyssna-Tala-Samtala
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
Du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Du förstår muntliga instruktioner och deltar i diskussioner.
Du kan tala om vad du tycker och tänker och du kan lyssna på andras åsikter.
Du kan återberätta händelser, upplevelser eller ett textinnehåll så att andra förstår vad du menar.
Du kan beskriva och förklara så andra förstår vad du menar.
Du kan göra olika presentationer beroende på vem lyssnaren är.
Läsa
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
Du läser olika elevnära och åldersanpassade texter med visst flyt.
Du läser elevnära och åldersanpassade texter med relativt gott flyt.
Du läser elevnära och åldersanpassade texter med gott flyt.
Du visar läsförståelse genom att på ett enkelt sätt sammanfatta texters innehåll.
Du visar läsförståelse genom att på ett utvecklat sätt sammanfatta texters innehåll.
Du visar läsförståelse genom att på ett välutvecklat sätt sammanfatta texters innehåll.
Skriva
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
Du kan skriva enkla meningar med viss variation.
Du kan skriva en text med egna ord .
Du skriver sammanhängande texter med början, handling och slut. Du kan uttrycka dig med god språklig variation.
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
Du kan stava ord rätt och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Du är medveten om likheterna och skillnaderna mellan modersmålet och svenska och känner till grundläggande regler för språkriktighet.
Du använder grundläggande regler för språkriktighet och kan ändra och förbättra dina texter om det behövs.
Kultur och samhälle
Du känner till och kan beskriva på ett enkelt sätt några traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till och kan beskriva på ett utvecklat sätt några traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till och kan beskriva på ett välutvecklat sätt några traditioner från områden där modersmålet talas.