👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2017-10-04 14:29 i Gemensamt i Alingsås Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer vi ...

Innehåll

Arbetsområde:

En kort inledning som förklarar syfte med arbetsområdet ("Under kommande veckor kommer vi att arbeta med Frihetstiden..." "...Vad har 500-kronorssedeln med 1700-talet att göra?")

Konkreta mål:

Konkretisera syfte och kunskapskrav och koppla det till centralt innehåll. Detta skall bli de konkreta målen för arbetsområdet dvs beskriva vad eleven förväntas att utveckla och lära. Vad ska eleven lära sig? Tänk på att formulera målen så att det tydligt framgår hur eleven ska kunna visa sin kunskap. ("Förklara tidsbegreppet Frihetstiden och vad som kännetecknar denna period..." "...jämföra livet på landsbygden med livet i staden i ett venndiagram")

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Beskriv vad som skall bedömas i elevens arbete och hur eleven ska visa sin kunskap. Denna del ska ha en tydlig koppling till kunskapskraven ( "Jag kommer att bedöma din förmåga att utifrån olika bilder kunna välja ut bilder som representerar frihetstiden och motiverar dina val")

Undervisning:

Här skriver du hur undervisningen kommer att gå till för att eleven ska utvecklas mot målen. Det bör vara en balans mellan fakta, förmågor och färdigheter. Här bör det finnas en koppling till det centrala innehållet. ("Vi kommer att titta på filmer om de första politiska partierna och sedan diskutera och jämföra. Vi kommer att bygga modeller av olika miljöer som visar på hur livet kunde vara under 1700-talet")

Skriv gärna med om ni har någon stödstruktur eller elevexempel ("Begreppslista: frihetstiden, hattar och mössor, skiftesreformen, Ostindiska kompaniet")

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3