👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2017-10-04 14:36 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 3 Matematik
Äntligen är det dags för multiplikation och division! Men hur hänger egentligen multiplikation och division ihop?

Innehåll

 

Våra mål

Du ska:

- kunna förstå hur addition och multiplikation hör ihop

- kunna förstå hur multiplikation och division hör ihop

- kunna multiplicera och dividera olika tal

- kunna lösa enkla problem med multiplikation och division

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

- arbeta med Dagens tal

- ha genomgångar och diskussioner

- spela spel

- använda oss av digitala klipp för att få tips och instruktioner.

- träna multiplikation och division digitalt med tex Elevspel.se, Skolplus.

- sjunga multiplikationssånger i Kunskapshubben

- arbeta med kortlek

- räkna i Prima 3

 

 

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma:

 

-dina kunskaper utifrån "kontrolluppgifter" och andra små diagnoser under arbetets gång

-ditt arbete på lektionerna såväl praktiskt som teoretiskt

-din medverkan i muntliga diskussioner

 

För att visa att du har nått mer än godtagbara kunskaper kan du automatisera viss multiplikation och division.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3