Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Expedition Europa

Skapad 2017-10-04 14:38 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap Geografi
Nu åker vi på expedition Europa! Du får göra flera rundturer i Expedition Europa och följa med på äventyret i filmen Geografens testamente. Du får också göra spännande tidsresor när du läser boken Fröken Europa.

Innehåll

Arbetsområde:

I arbetsområdet Europa kommer du att får göra resor runt i Europas länder. Du kommer att lära dig namn och läge på länder, städer, vattenområden, floder, bergkedjor och sevärdheter.  Du får öva din förmåga att beskriva, jämföra, resonera och dra slutsatser. Kartboken kommer att bli din vän på resan. Under resans gång får du välja ett land som du vill berätta mer om.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna

 • beskriva t. ex. olika livsmiljöer, natur- och kulturlandskap och hur befolkningen är fördelad
 • använda geografins begrepp i dina beskrivningar
 • använda olika kartor till hjälp i ditt arbete
 • jämföra t. ex. klimat i de olika länderna 
 • resonera t.ex. hur klimatet eller andra naturförhållanden har påverkat människors sätt att leva
 • se samband 
 • dra slutsatser
 • berätta om några historiska händelser t.ex. med hjälp av boken fröken Europa och andra källor
 • skriva en text där du visar dessa förmågor
 • skapa en presentation om ett land i Europa

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • beskriva t. ex. olika livsmiljöer, natur- och kulturlandskap och hur befolkningen är fördelad
 • använda geografins begrepp i dina beskrivningar
 • använda olika kartor till hjälp i ditt arbete
 • jämföra t. ex. klimat i de olika länderna 
 • resonera t.ex. hur klimatet eller andra naturförhållanden har påverkat människors sätt att leva
 • se samband
 • dra slutsatser
 • berätta om några historiska händelser 
 • skriva en text där du visar att du kan använda ovanstående förmågor
 • skapa och genomföra en presentation om ett land i Europa

 

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med uppgifterna i Expedition Europa och vi kompletterar dem med kartor och kartuppgifter. Vi använder också faktatexter om Europa och samtalar om innehållet i dessa. Dessa texter handlar om natur- och kulturlandskap, klimat, havet, historia, kända personer, språk, EU, befolkning och innehåller många geografiska begrepp.

Vi kommer att se filmen Geografens testamente som eleverna har önskat och vi kommer att göra skönlitterära historiska tidsresor i boken Fröken Europa. Eleverna får skriva texter och välja sitt favoritland som de vill berätta om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Sh Ge
Geografi - Europa åk 5

Du har nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen och visat att du kan mer
Omvärldsuppfattning
Du kan tolka och orientera dig på en karta. Du kan göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor.
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp orientera dig på en karta.
Träna med hjälp av karta att hitta olika länder och platser i Europa.
Du kan tolka och orientera dig på en karta. Du kan göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor.
Du kan utan svårighet tolka och orientera dig på en karta. Du har lätt för att göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor.
Geografisk referensram
Du ska kunna namn och läge på ett flertal av Europas länder samt viktigare städer, öar, vatten och berg,
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp peka ut länder, öar, vatten, berg, regioner och orter på kartan.
Du får träna på att sätta ut olika namn på blindkartor.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och läge på olika platser
Du har ingående kunskaper om Europas namngeografi och var de olika platserna ligger på en karta
Livsmiljöer
Du ska känna till det typiska för olika länder i Europa vad gäller kultur, befolkning, sysselsättning osv
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp förklara vad som är karaktäristiskt för de länder som vi har läst om
Du behöver träna och läsa på mer om de länder som vi har läst om
Du kan förklara det karaktäristiska för de länder vi läst om, deras befolkning, sysselsättning och kultur
Du kan på ett tydligt sätt förklara och förstå om olika länder, deras befolkning, sysselsättning och kultur
Informationssökning och redovisning
Du ska kunna söka information, samla fakta och göra en sammanställning och göra både en muntlig och skriftlig presentation.
 • SvA  4-6
Du kan med hjälp söka information, samla fakta, göra en sammanställning och redovisa.
Du får träna på att göra tankekartor och öva på att använda egna ord när du redovisar.
Du kan söka information, göra tankekartor och redovisa dina fakta
Du är mycket säker på att samla information och redovisa på ett intressant sätt.
Topografi och naturtyper
Du ska känna till olika länders topografi och naturtyper.
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp av kartboken berätta något om hur landet ser ut.
Tänk på att studera kartan med dess färger och vad de betyder.
Du känner till olika länders topografi och naturtyper.
Du känner väl till många olika länders topografier och naturtyper.
Centrala begrepp
Du ska känna till begreppen demokrati och diktatur, ge exempel och göra jämförelser
 • Sh
Du kan med hjälp förklara begreppen demokrati och diktatur, du har svårt att förstå vad som menas med demokratiska beslut.
Du behöver bli säker på vad dessa viktiga begrepp betyder.
Du känner till begreppen demokrati och diktatur och kan ge exempel och göra jämförelser
Du känner till begreppen demokrati och diktatur, och du kan ge flera exempel och göra tydliga jämförelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: