👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor

Skapad 2017-10-04 14:39 i Jutarumsskolan Halmstad
Vi lär oss vad en näringskedja och ett kretslopp är, vad ett djurs livscykel är och vilka samband vi kan hitta i naturen.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi lär oss vad en näringskedja är och vad ett enkelt kretslopp är och vilka samband vi kan hitta i naturen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få lära dig vad följande ord och begrepp betyder: näringskedja, organism, ekosystem, producent, konsument  och toppkonsument.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur du:

 • deltar i vårt gemensamma samtal
 • skriver, målar och dokumenterar i ditt häfte tillsammans i grupp.
 • förklarar hur en näringskedja är uppbyggd där växter, djur och människan ingår.
 • Visar i form av en bilduppgift med hjälp av bilder och text hur en näringskedja är uppbyggd.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • titta på film
 • återberätta i EPA vad vi lärt oss
 • dokumentera i text och bild.
 • resonera och diskutera om näringskedjor
 • ute och upptäcker naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3