👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering kroppen, Pubertet & Hygien 2017-2018

Skapad 2017-10-04 15:08 i Sofiaskolan Västerås Stad
Grundsärskola F – 9
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Förståelsen av hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig. För att lära och ta till oss kunskaper använder vi oss av språket som enligt läroplanen är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället. För att skapa förutsättningar för förståelse för vad som händer från födsel till döden och vad som händer i kroppen och knoppen när man förändras från barn till tonåring kommer vi titta på film, olika bildspel, läsa böcker och samtala om vad som händer och hur det kan kännas, vara att växa upp. Målet är att få kunskaper om kroppen och dess förändringar och hur man kan hantera dem. Vi kommer prata om sexualitet, reproduktion, kärlek och hygien.

Innehåll

 

Syfte

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Undervisningen i verklighetsuppfattning ska behandla följande centrala innehåll

Undervisningen i kommunikation ska behandla följande centrala innehåll

Kunskapskrav

Årskurs 1–9

Grundläggande krav

Fördjupade krav

Dokumentation

Sker genom fotografier och filmer. Dessutom sker en sambedömning av personalgruppen för att få en mer samstämd bedömning över elevens kunskaper

 

Matriser

Bedömning - Kunskapskrav kroppen, Pubertet & Hygien 2017-2018

Grundläggande, Deltar
Fördjupade, Kan
Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Eleven deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.