Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning rosa grupp

Skapad 2017-10-04 16:40 i Stråketskolan Uddevalla
Grundsärskola 4 – 8 Verklighetsuppfattning
Kunskaper om hur omvärlden hänger samman ger förutsättningar för att verkligheten ska bli begriplig.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper  i att ordna erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. De ska även utveckla kunskaper om djur och natur och om dess livsvillkor och livsmiljöer.

Konkreta mål

Du ska delta i att ordna händelser i tid och rum.

Du ska delta i när vi kommunicerar om veckodagar, månader och årstider.

Du ska delta i mäta temperatur och samtal om väder.

Du ska delta i när vi kommunicerar om och praktiskt arbetar med källsortering, miljö och återvinning.  Vi släcker ljuset efter toalettbesök. 

Du ska delta i när vi ramsräknar och kommunicerar om kvalitet (ex färg och form) och kvantitet ( antal=siffra).

Du ska delta i ramsräkning (och 10-hopp upp till 100.)

Du ska delta i enkel addition (och subtraktion) inom talområdet 0-10 och högre.

Du ska delta i att avläsa klockans hela timmar.

 

 

Aktiviteter utifrån centralt innehåll (läroplanen):

Du får läsa av ditt schema varje dag och pratar då om idag, igår och imorgon...

Vi samtalar om hur helgen varit och berättar något om vad man gjort.

Du får hålla i en morgonsamling varje vecka och berätta om veckodag, väder, temperatur, datum, namnsdagar mm..

Vi källsorterar i behållare i klassrummet och köket. Vi turas om att gå till återvinningen.

Individuella arbetsuppgifter i matematik sk "bänkjobb" såväl som praktisk laborativ matte i grupp.

Smartboard och Ipad övningar.

 

 

Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och konkreta arbetsuppgifter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
  VEU  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • Sedlar och mynt. Hur de kan sorteras efter värde.
  VEU  1-9
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  1-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  1-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: