👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-10-04 17:39 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Grundskola F
Ett arbetsområde kring vatten och de olika aggregationsformerna.

Innehåll

Planering Vatten

 

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla din förmåga att:

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

  fysikaliska samband i naturen och samhället.Centralt innehåll

För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

  • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna:

avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra

uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Begrepp: fast form, flytande form, gasform, avdunstning, kokning, kondensering, smältning, stelning, atom, molekylKunskapskrav

Efter avslutat arbete ska du visa att du kan:

  • dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och

kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.

  • ge exempel på vattnets egenskaper och relatera till egna iakttagelser.

  • Vattnets kretslopp

  • de olika formerna och övergången mellan formerna

 

Bedömning

Prov

Inlämning av laborationsrapport.