👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla med perspektiv

Skapad 2017-10-04 18:47 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Bild
Du ska få lära dig använda olika tekniker och verktyg för att skapa djup och perspektiv i en bild.

Innehåll

Tid

Vecka 36 till 41.

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om bild och perspektiv. Vi ska träna förmågorna:

 • att kommunicera med bilder
 • att skapa bilder
 • att analysera bilder med olika tekniker och verktyg

Konkretiserade mål:

 • Känna till de olika saker som bygger upp en bild som till exempel horisontlinje, kontrastfärger, linjer för att visa perspektiv etc.
 • Kunna använda en linjal och en penna för att dra raka linjer
 • Känna till hur man skapar bilder som visar rörelse eller djup i bilder
 • Känna till olika tekniker för att måla med perspektiv
 • Veta vad ordet perspektiv innebär
 • Kunna analysera egna och andras bilder

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Lära oss olika tekniker för att skapa bilder med djup och perspektiv
 • Diskutera och samtala kring bilder
 • Analysera egna och andras bilder
 • Lära oss begrepp för de verktyg och de tekniker som används i arbetet
 • Diskutera vad ett perspektiv är
 • Lära oss använda en linjal och penna så att vi kan dra raka linjer
 • Lära oss hur vi kan använda färger för att skapa kontraster, perspektiv och djup i bilder

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skapa och kommunicera med bilder
 • Vara delaktig i diskussioner och samtal kring bilder
 • Använda de tekniker och verktyg som hör till området
 • Analysera egna och andras bilder

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Slutligen lägger vi tillsammans in hur det gått i lärloggen på Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6