👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

insekter och andra småkryp

Skapad 2017-10-04 18:52 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Hur skyddar småkrypen sig från sina fiender? Vad äter flugor? Vad gör en myrdrottning? Dessa frågor och många fler kommer du att få svar på i det här temat!

Innehåll

Mål med arbetet

 Du ska kunna berätta lite om vad som kännetecknar en insekt.

Du ska kunna berätta om hur en insekt kan försvara sig mot sina fiender.

Du ska förstå begreppen: kamouflage, föda, boplats och fortplantning.

Du ska kunna fakta om nyckelpigan, myran eller husflugan.

Du ska tillsammans med en kompis göra en bok i Book Creator 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att se korta filmer om olika småkryp.

Vi kommer att läsa faktatexter högt och prata om innehållet.

Du kommer tillsammans med en kompis att med hjälp av rubrikerna: klassificering, utseende, boplats, föda, fortplantning och övrigt göra en fakta-text om en insekt med bild och inspelat tal i appen Book Creator.

 

Detta kommer vi att bedöma

Att du vet vad en insekt är.

Att du vet några sätt som insekten kan försvara sig på.

Att du kan använda några av de begrepp som vi har pratat om.

Att "boken" ni har gjort i i Book Creator innehåller fakta om insekten och att bilderna och texten hör ihop.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1