👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det tre religionerna kristendom, judendom och islam

Skapad 2017-10-04 20:53 i Olseröds skola Kungälv
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vad är religion? Vi diskuterar och lär oss om vad religion är. Vidare arbetar vi med de tre världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika religionerna?

Innehåll

Vi startar med att prata om vad religion är. Vi diskuterar, läser faktatexter och ser på film.

 

Därefter går vi in på religionen kristendom. I arbetet med kristendomen tittar vi på byggnad, högtider och symboler. Vi arbetar med några berättelser ur Bibeln och tränar på att återberätta dem. Dessutom tar vi upp kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden samt sjunger några psalmer. 

I samband med att vi pratar om Mose i kristendomen går vi över till judendomen. Även här tittar vi på byggnad, högtider och symboler samt tar del av några berättelser. 

Vi repeterar det vi lärt oss om Abraham och går då in på religionen islam. Även här tittar vi på byggnad, högtider och symboler samt tar del av några berättelser. 

Avslutningsvis tittar vi på likheter och skillnader mellan de tre religionerna. 

 

I arbetet med de tre religionerna kommer vi diskutera, läsa faktatexter, lyssna, se på film, återberätta, skriva och rita. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Det tre religionerna kristendom, judendom och islam

Nivå 1
Grund
Nivå 2
Utmaning
Bibeln
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
Jag känner till och kan berätta en berättelse ur Bibeln.
Jag känner till och kan berätta ett par berättelser ur Bibeln.
Berättelser
Eleven känner till några berättelser inom judendom och islam.
Jag känner till och kan berätta en berättelse från var och en av de två religionerna. Jag behöver bildstöd för att kunna berätta.
Jag känner till och kan berätta en berättelse från var och en av de två religionerna.
Högtider och symboler
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och helig byggnad från kristendomen, islam och judendomen.
Jag kan berätta något om heliga byggnader, symboler och högtider inom de tre olika religionerna. Jag behöver bildstöd när jag berättar.
Jag kan berätta något om heliga byggnader, symboler och högtider inom de tre olika religionerna.
Likheter och skillnader
Resonera om likheter och skillnader mellan bl.a. högtider, symboler, heliga hus och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
Jag kan resonera/tänka kring någon likhet/skillnad mellan de tre religionerna när det gäller symboler, högtider, heliga byggnader och berättelser.
Jag kan resonera/tänka kring likheter/skillnader mellan de tre religionerna när det gäller symboler, högtider, heliga byggnader och berättelser.