👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 6

Skapad 2017-10-04 23:00 i Torpskolan Lerum
Vi arbetar med geometriska figurer, omkrets, area och symmetri
Grundskola 6 Matematik
I detta område kommer du att lära dig mer om bland annat geometriska figurer och symmetri.

Innehåll

 

Hur ska vi lära oss?

 

 • genomgångar och diskussioner i helklass
 • enskilt arbete med olika uppgifter tex arbetsblad och i matteborgen
 • genom att diskutera och lösa uppgifter tillsammans med dina klasskamrater

 

Vad ligger till grund för bedömning:

 

 • Hur du gör muntliga förklaringar till uppgifter

 • Hur du gör skriftliga beräkningar

 • Hur du visar din muntliga förmåga i matematiska diskussioner och samtal

 • Hur du gör beräkningar och förklaringar i praktisk matte

 • Hur du kan formulera och lösa problem

 • Hur du visar dina kunskaper på inlämningar, läxor och prov

 

 

Efter avslutat område ska du kunna:

Plangeometriska figurer

-Kunna rita, beskriva och namnge plangeometriska figurer.

Trianglar

 

Definiera (beskriva de samband och egenskaper som finns) de typer av trianglar som finns:

 

-Liksidig, likbent, rätvinklig, spetsvinklig och trubbvinklig och vad som gäller i dessa avseende vinklar och sidor.

 

-Du skall kunna sätta ut höjden i en triangel och veta vad som är bas respektive höjd.

 

-Kunna beräkna omkrets och area i trianglar,

 

-kunna rita olika typer av trianglar (rätvinklig, spetsvinklig, trubbvinklig , likbent och liksidig) med en given omkrets och area.

 

Vinklar

 

-Mäta, rita, uppskatta och beskriva olika typer av vinklar (spetsig, rät, trubbig, rak)

 

-Känna till triangelns vinkelsumma

 

-Med viss information given (ex. triangelns vinkelsumma) kunna räkna övriga vinklar i en figur

Fyrhörningar, månghörningar

 

Du skall kunna definiera de typer av fyrhörningar som finns:

 

Månghörningar, Parallelltrapets, Parallellogram, Romb, Rektangel, Kvadrat och vilka egenskaper som gäller för dessa som ex. att Parallellogram har motstående sidor lika långa och parallella samt motstående vinklar lika stora

 

-Du skall ha en metod för att räkna ut omkrets och area i dessa

 

-kunna rita fyrhörningar med en given omkrets eller area.

Symmetri

 

-Du ska kunna spegla olika geometriska figurer samt dra symmetrilinjer i spegelsymmetriska figurer

Skala

 

-Förstå och ha en metod för hur man kan beräkna en förminskning respektive förstorning tex nedan

 

Bild               :                    Verklighet                          

 

          2         :             1

 

allt på bilden är dubbelt så långt som i verkligheten, då är bilden en förstoring

 

 

 

Bild               :                    Verklighet                          

 

         1         :             100                      

 

 

allt på bilden är 1/100 av verkligheten, då är det en förminskning

 

Uppskattningar

 

-Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.

 

-Mätningar med användning av nutida och äldre metoder (tex stega).

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik åk 6

Geometri

E
C
A
Formulera och lösa problem
 • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
 • Ma
Eleven har kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i vardagen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
 • Ma
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. och använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till situationen. Eleven kan samtala om sina matematiska argument och till viss del föra resonemanget framåt.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt och använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till situationen. Eleven kan samtala om sina matematiska argument och föra resonemanget framåt.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till situationen. Eleven kan samtala om sina matematiska argument och föra resonemanget framåt eller bredda dem.