👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Namnskylt i trä

Skapad 2017-10-05 07:57 i Brattåsskolan Mölndals Stad
En inledande uppgift i ämnet slöjd där eleven får kunskaper om hur man designar och tillverkar ett föremål
Grundskola F Slöjd
En inledande uppgift i ämnet slöjd där du får kunskaper om hur man designar och tillverkar ett föremål.

Innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Materialens egenskaper och användningsområden.

Skylten ska tillverkas av 4mm plywood. Plywood är ett starkt  material som lämpar sig till att såga former.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Du skall i arbetet få kunskap om några vanliga handverktyg och redskap i slöjden som kontursåg, filklämma, hammare, hovtång och linjal. Du skall få kunskap om vad som kan användas som hjälpmedel när man ritar former. Du skall få kunskap om hur man kan använda slöjdbänken som hjälpmedel  i arbetet.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel sågning

Du skall i arbetet få kunskap om hur man sågar ut en form och formar den jämn med slippapper och fil.  Skyltens form sågas med kontursåg. Du skall i arbetet få kunskap om hur man kan måla/dekorera föremål med färger och symboler genom att använda maskeringstejp.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Du skall i arbetet få kunskap om hur man gör skisser till olika designförslag och mall för att tillverka en skylt. De är en utgångspunkt i arbetet med att tillverka en namnskylt.

Slöjdens arbetsprocesser

 Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Arbetet startar med idéutveckling som leder fram till hur skylten kan se ut. Därefter framställs skylten och arbetet avslutas med en muntlig värdering av arbetsprocessen. I arbetet görs överväganden som kan påverka resultatet. I den muntliga värderingen får du öva dig på att värdera resultatet tex hur väl skylten fungerar och hur resultat blev. Resultatet beror på din arbetsinsats, vilka val du gjorde, hur väl du hanterade verktygen, vilka överväganden du gjorde och hur du använde tiden.

 Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Du kommer framförallt att utforska kontursågens möjligheter. Den används till att såga figurer/former. Även andra redskaps möjligheter kommer att utforskas för att möjliggöra framställning av slöjdföremål som en namnskylt. Det är inte ovanligt att man kanske ändrar sin ursprungliga plan när man hanterar verktygen. Det kanske blir för svårt att såga det man tänkt sig eller så kanske verktygen inte klarar av att utföra det man tänkt sig. Det kallas att göra överväganden när man ändrar sin plan.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Din skylt kan vara inspirerad av någon berättelse du har läst. Börja med att lista böcker som du har läst och tyckt om. Fundera sedan på olika motiv som skulle kunna visa något från någon bok som du läst. Skissa på olika förslag. Välj sedan ut ett förslag som du är nöjd med och rita en mall i naturlig storlek.

Du kan också utgå från din identitet. Gör då först en tankekarta över vad du tex gillar att göra eller vem du är. Skissa  sedan olika förslag på motiv som kan visa vem du är eller tex gillar att göra. Viktigt i båda fallen är att mallen har en form som sågas ut.

Du kan också försöka få med flera saker om dig själv eller från den bok som du har läst genom att måla i formen.

Du kommer att få se exempel på skyltar  för att få en förståelse hur man kan skapa en  intressant/ spännande skylt.

 Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Du ska använda färg och skylten ska ha en form. Var beredd på att det inte är säkert att den som betraktar skylten uppfattar vad du försökt uttrycka/ visa. Syftet med att uttrycka något med form och färg är att göra skylten intressant för en betraktare.

Slöjden i samhället

 Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Vi resonerar i gruppen om skyltar. Finns det tex slöjdade skyltar nuförtiden? Vilken funktion och betydelse har skyltar nu och förr. Hur ser skyltar ut? Varför har de just det utseendet?

 Några slöjdmaterials ursprung

Du ska framförallt få kunskap materialet om plywood. Varför det är starkt, hur det  tillverkas, vilka trädslag det kan bestå av och användningsområde.

 Övergripande mål i skolan

Du ska få möjlighet att få lösa problem.

Att tillverka ett föremål innebär att man ställs inför många problem som man löser efterhand. Att såga formen på skylten är ett problem som du kommer att stöta på och ta beslut hur du ska gå tillväga.

Din skylt ska kunna stå själv på ett bord. Man ska inte behöva hålla den med handen för att den inte ska ramla. Hur löser du det?

Man ska kunna läsa namnet som finns på skylten utan att behöva gå väldigt nära. Hur löser du det?

Skylten ska ha en ungefärlig storlek som din lärare ritar upp på tavlan. Hur löser du det?