👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy

Skapad 2017-10-05 08:25 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under några veckor ska du få arbeta med genren fantasy. Du kommer bland annat att få lära dig om genrens historia, analysera och diskutera, läsa samt skriva din egen berättelse.

Innehåll

Historia

Du börjar med att lära dig om genrens historia. Detta gör du genom att läsa några olika texter, samt när vi diskuterar och pratar om det på lektionerna.

Använd dina kunskaper för att förbereda dig inför skrivuppgiften.

Läsning och analys

Under arbetet ska du läsa en fantasyberättelse.  Du kan läsa i bokform eller som e-bok (låna på E-lib). 

Medan du läser ska du skriva läslogg, som du delar med mig, och där ska du t.ex. anteckna vad du hittar i din bok som är typiskt för genren och hur boken är uppbyggd. Du får frågor av mig. Detta använder du dig av när du sen skriver din egen berättelse. 

Du ska också göra en kort analys av boken du läst där syftet är att diskutera på vilket sätt just din bok passar in i fantasygenren. När du skrivit din analys kommer du att presentera och diskutera din bok i en grupp med 3-4 andra.

Skrivuppgift - berättande text

Du ska skriva en egen kort fantasyberättelse utifrån det du lärt dig om hur genren är uppbyggd. Det är viktigt att du följer det som är typiskt för de här berättelserna så att det verkligen blir fantasy. Gå tillbaka till texter och anteckningar du gjort om du blir osäker.

Innan du börjar skriva ska du planera din berättelse. Det är mycket viktigt att du gör det för att det ska bli så bra som möjligt. Du kan göra en tankekarta, en lista eller använda dig av post-it-lappar. 

Glöm inte att använda dig av gestaltande beskrivningar för att göra berättelsen levande.

När du är klar ska du noggrant gå igenom din text vad gäller skrivregler så som kommatering, stavning och styckeindelning. Det kan vara bra att låta någon annan gå igenom texten också eftersom man inte alltid hittar sina egna missar.

Din berättelse bör vara 2-4 sidor lång, skrivet med typsnitt 12.

 

Detaljerade instruktioner för respektive del av arbetet kommer att finnas som "uppgifter" här på Unikum. 

Läxa under arbetet kommer att vara att läsa boken. 

 

 

Uppgifter

 • Inledande skrivuppgift fantasy

 • Fantasyberättelse

 • Analys - fantasy

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris fantasy

Bedömningsmatris till fantasyberättelsen

E
C
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Texten följer i huvudsak genren fantasy
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl i genren fantasy.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl i genren fantasy.
Innehåll
Berättelsen innehåller enkla beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Berättelsen innehåller utvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Berättelsen innehåller välutvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer. 
Berättelsen förs framåt med enkla berättargrepp.
Berättelsen innehåller utvecklade berättargrepp som för handlingen framåt på ett intresseväckande sätt.
Berättelsen innehåller välutvecklade berättargrepp som för handlingen framåt på ett intresseväckande sätt.
Struktur
Berättelsens dramaturgi är enkel. Berättande och/eller dialog förekommer.
Berättelsens dramaturgi är relativt komplex. Tidshopp, icke kronologisk disposition, växling mellan återberättande, beskrivande scener, tankar och dialog förekommer.
Berättelsens dramaturgi är komplex. Tidshopp, icke kronologisk disposition, växling mellan återberättande, beskrivande scener, tankar och dialog används på ett medvetet och effektivt sätt.
Berättelsen är i huvudsak sammanhängande.
Berättelsen är sammanhängande och strukturen tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Berättelsen är sammanhängande och välstrukturerad genom t.ex. en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt och passar innehållet i berättelsen.
Ordvalet är relativt varierat och passar innehållet i berättelsen.
Ordvalet är varierat och höjer textens kvalitet samt passar innehållet i berättelsen väl.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande och varieras medvetet för att skapa effekt.
Tempusväxlingar förekommer men stör inte förståelsen av berättelsen.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Du följer väl skrifspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Bedömning av analysen

E
C
A
Ny aspekt
Du ger enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du ger utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du ger välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.