👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IT i skolan

Skapad 2017-10-05 08:28 i Grebbestadsskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 Svenska Teknik Matematik Samhällskunskap
Du lever i ett alltmer digitaliserat samhälle. Därför ska du få träna på att programmera, beskriva och följa instruktioner, vara källkritisk och använda digital utrustning.

Innehåll

Centralt innehåll:

 • träna på att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner och att använda programmering för att lösa problem.
 • använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner men också att förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.

 • förstärka medie- och informationskunnighet

 • förstärka arbetet med digitala texter, digital läsning och att använda digitala verktyg av olika slag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6

Matriser

Sv Ma Sh Tk
IT i skolan

Kan till viss del/behöver träna mer
Har godtagbara kunskaper/kan oftast
Har mer än godtagbara kunskaper/är säker
Jag kan beskriva och följa instruktioner
Jag kan programmera för att styra föremål och egna konstruktioner
Jag kan vara källkritisk
Jag kan använda olika program på min ipad för att skriva, läsa och lyssna.