👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kapitel 1-3 amigos 2

Skapad 2017-10-05 09:20 i Gylle skola Borlänge
hälsningsfraser, berätta om dig själv, Astrid Lindgren, chatta mm
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Om dig själv och Astrid Lindgren

Innehåll

Tidsplan

 • Vecka 41 - 47

Mål

Du ska kunna:

läsa texter och dialoger, svara på frågor om texterna, översätta från spanska till svenska, översätta från svenska till spanska, lyssna på olika dialoger och texter, ord i stad och land, siffror

 

Arbetssätt, metod och material

Vi ska arbeta med:

läsa texter och dialoger som handlar om hur du berättar om dig själv

läsa texter som handlar om Astrid Lindgrens figurer

träna siffror, väderstreck och att ställa frågor

Obestämd artikel 

Detta gemensamt, i par / grupp och individuellt

Bedömning

Prov i hörförståelse, ord, skriftligt, grammatik och läsförståelse v 47

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
kapitel 1 - 3

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
hörförståelse
ord
skriftligt
grammatik
läsförståelse