👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2017-10-05 09:31 i LMH-enheten Uppsala
Idrott och hälsa liv i balans
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet får du lära dig om hälsa och ohälsa. Allt från kroppsideal till bruk, riksbruk och missbruk

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
    Idh  E 9
  • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
    Idh  C 9
  • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
    Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

Rubrik 1

Nu känner jag till
Nu vet jag hur
Nu har jag goda kunskaper om
Nu har jag mycket goda kunskaper om
Missbruk
Vad är ett missbruk? Hur är det att vara beroende?
Att ett missbruk kan variera från droger, mat, sex, spel och så vidare
Hur missbruk kopplas till belöningssystemet Och att missbruket kan byta skepnad!
Missbruk, orsakar konsekvenser som psykiskt lidande, fysiskt lidande Skillnaden mellan medicin och narkotika Hur man botar ett missbruk? och att det är en sjukdom? Man kan få en ställd diagnos
Kroppsideal
Ordet kroppsideal!
Kroppsideal förstärks av massmedia, populärkultur. Denna kultur skapar ångest och får ungdomar att känna att dom inte duger som dom är
Hur hela samhället är involverat, i kroppsideal fixeringen i filmer musik och massmedia Du kan Den ekonomiska marknad som tjänar stora pengar på detta fenomen
Hur hela systemet fungerar. Hur kost, reklam påverkar människor att köpa produkter för att bli bättre. Du kan även se att en god hälsa inte behöver vara negativ men att ibland är gränsen hårfin!
Droger/ Fysik/psykisk
Skillnaden mellan psykisk sjukdom och fysisk sjukdom
Missbruk kan leda till! både fysiskt och psykiskt
Bruk, riskbruk och missbruk. Du har även goda kunskaper om hur kulturer kan vara svåra att förändra kring exempelvis alkohol Du vet även att mindre bruk är ett insteg till tyngre bruk
Skillnaden mellan att få medicin mot att missbruka, Du vet även att vissa mämmiskor ligger i riskzonen både socialt och genetiskt. Du känner även till antidrog organisationer och vart man vänder sig om man känner någon som ligger i riskzonen