👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kapitel 17 och 18 amigos 2

Skapad 2017-10-05 09:55 i Gylle skola Borlänge
Berätta om resplaner och handla kläder
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Resplaner och att handla kläder.

Innehåll

Tidsplan

 • Vecka 45 - 50

Mål

Du ska kunna:

läsa texter och dialoger som handlar om att resa och om att handla kläder

lyssna på texter och dialoger som handlar om att resa och om att handla kläder

 

 

Arbetssätt, metod och material

Vi ska arbeta med:

läsa och lyssna på texter och dialoger som handlar om att resa och att handla kläder

Detta gemensamt, i par / grupp och individuellt

Bedömning

Prov i hörförståelse och läsförståelse torsdag v 50 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9

Matriser

M2
kapitel 17 och 18 amigos 2

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
hörförståelse
läsförståelse