👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi - Partikelmodellen, kemiska reaktioner och laborationssäkerhet. HT-17

Skapad 2017-10-05 10:50 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Kemi
Ämnet kemi förklarar världen omkring oss med hjälp av partikelmodellen. Tack vare vetskapen om att allt består av atomer och molekyler öppnar sig en helt ny värld för oss människor. Vi kan förklara vad som händer när järn rostar, när trä brinner och vad som händer när vatten fryser och kokar.

Innehåll

Grundläggande kemi 

Partikelmodellen, kemiska reaktioner och laborationssäkerhet

Syfte

Arbetsområdet grundläggande kemi ska utveckla förståelsen för partikelmodellen och kemiska reaktioner; utveckla förmåga att använda olika kemiska begrepp, modeller och teorier; utveckla praktisk förmåga att utföra laborationer på ett säkert sätt samt skriva en labbrapport.

 

Vad ska vi lära oss under arbetsområdet

Vi ska utveckla våra kunskaper om:

 • Att allting omkring oss är uppbyggt av atomer och molekyler.
 • Att ingenting förintas, allting omvandlas.
 • Hur man använder kemiska modeller, begrepp och teorier i förklaringar av saker som händer omkring oss och i en laborationssal
 • Naturvetenskapliga upptäckter som exempelvis freon och hur det har påverkat människors levnadsvillkor
 • Hur man skriver en laborationsrapport
 • Vad man behöver tänka på när man är i en laborationssal och utför olika experiment.
 • Hur man utför laborationer på ett säkert sätt.
 • Olika kemiska symboler (piktogram).
 • Laborationsmaterial - Till exempel E-kolv, bunsenbrännare och provrör.

Hur ska vi lära oss

Vi ska lära oss genom:

 • Korta genomgångar och gruppdiskussioner.
 • Att svara på frågor och ställa frågor i klassrummet
 • Läsa och skriva texter om kemi -  Till exempel laborationsrapport
 • Laborationer

 

Hur ska lärandet bedömas

Du visar att du lärt dig genom:

 • Att utföra laborationer och skriva och lämna in EN laborationsrapport.

 

Inlämning labbrapport:

Omkring 30e November.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Grundläggande kemi - Partikelmodellen, kemiska reaktioner och laborationssäkerhet

E-nivå
C-nivå
A-nivå

Laborationsrapport

Här finns information om vad som bedöms i den skriftliga laborationsrapporten
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Undersökningar och frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.