👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2017-10-05 11:13 i Bergaskolan Uppsala
Arbete med återberättande texter
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att få lära dig om hur man skriver återberättande texter.

Innehåll

Du kommer att få lära dig att skriva återberättande texter. I dessa texter är det viktigt att använda sig av tidsord, rätt form på verben och att skriva händelserna i kronologisk ordning. Det betyder att du berättar om händelserna i den ordning de inträffade. Stavning, skiljetecken och handstil är alltid viktigt när du skriver.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda tidsord
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Ett fåtal tidsord används.
Flera tidsord används mestadels korrekt.
Flera olika tidsord används korrekt.
Verb i preteritum
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Inga verb skrivs i preteritum
Några verb skrivs i preteritum
Alla verb skrivs i preteritum och på ett korrekt sätt.
Kronologisk ordning
 • Sv  4-6
Händelserna beskrivs inte i kronologisk ordning
De flesta av händelserna skrivs i kronologisk ordning.
Händelserna beskrivs i kronologisk ordning.
Inledning
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Texten saknar inledning
Inledning finns men saknar svar på vem, var, när och varför.
Inledning finns och ger svar på frågorna vem, var, när och varför.
Stavning
 • Sv  4-6
Texten innehåller stavfel på många av de vanligast förekommande orden.
Texten innehåller stavfel på några av de vanligast förekommande orden.
Texten innehåller få eller inga stavfel.
Handstil
 • Sv  4-6
Handstilen är slarvig och vissa ord är svåra att tyda.
Handstilen är läsbar och går tydligt att läsa.