👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter

Skapad 2017-10-05 11:23 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi kommer att arbeta med nyheter. Vi kommer att titta på nyhetssändningar och läsa tidningar. Vi kommer att själva skapa en nyhetssändning samt skriva olika typer av tidningstexter.
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk
Ni kommer att arbeta med nyheter. Ni kommer att titta på nyhetssändningar och läsa Nyhetssidan. Ni kommer att själva välja ut nyheter och berätta om dem inför gruppen samt skriva en egen tidningstext.

Innehåll

Mål

Målet är att öka förtrogenheten med nyhetstexter och det språk som används i nyhetsvärlden.

Arbetssätt

Vi kommer att titta på nyhetssändningar och läsa Nyhetssidan, samt svara på förståelsefrågor kring aktuella nyheter.

Bedömning

Frågor till Nyhetssidan: Jag kommer att bedöma svaren ni lämnar in samt er struktur och ert språkbruk.

Tidningstext: Ni visar att ni kan bygga upp en tidningstext enligt gällande strukturer och att ni kan anpassa ert språk efter syfte och mottagare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9