Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri area skala

Skapad 2017-10-05 11:36 i Hallenskolan Mölndals Stad
Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav för ämnet matematik
Grundskola 4 – 6 Matematik
I området geometri kommer vi att arbeta med mäta area ur olika geometriska figurer. Vi kommer att lära oss att mäta avstånd i meter, kilometer och mil. Även göra beräkningar i skala.

Innehåll

Area och skala

Vi kommer att arbeta med area och skala och lära oss beräkna olika ytor på geometriska objekt. Vi kommer även att träna på att förstora och förminska figurer (skala). Även träna på att mäta avstånd genom meter, kilometer och mil.

Uppgifter

 • Geometri kapitel 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Centralt innehåll

14.Centralt innehåll
Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
Konstruktion av geometriska objekt.
Skala och dess användning i vardagligasituationer.
16.Centralt innehåll
Metoder för hur area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
Metoder för hur area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas ...
Metoder för hur area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan uppskattas.
17.Centralt innehåll
Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, med vanliga måttenheter.
 • Ma  4-6
Jämförelse, uppskattning och mätning av längd med vanliga måttenheter.
Jämförelse, uppskattning och mätning av area med vanliga måttenheter.
28.Centralt innehåll
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Ma
Kunskapskrav geometri skala

Insatser krävs
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Kunskapskrav
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt
Kunskapskrav
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder
Kunskapskrav
för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Kunskapskrav
och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: