Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation i Fritidshemmet

Skapad 2017-10-05 11:49 i Lorensberga F-3 Ludvika
Grundskola F Svenska
Genom leken kommer vi arbeta med språk och kommunikation.

Innehåll

På fritids kommer vi arbeta med språk och kommunikation en gång i veckan genom olika aktiviteter fram till Jullovet.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetet är att vi ska utveckla elevernas språk och kommunikativa förmågor på ett lustfyllt sätt genom bland annat lek.

Utvärderingen - vad och hur

Du ska ha övat på:

Att samtala om olika budskap i olika texter.

Att arbeta med hur man kan kombinera ord, bild och ljud.

Att skriva bokstäver och andra symboler för att kunna förmedla budskap.

Använda rim, ramsor och andra ordlekar.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

Att göra en bok med hjälp av  Ipad

Gruppövningar

Högläsning

Rita och skriva

Berättande i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: