Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapad 2017-10-05 12:04 i Lorensberga F-3 Ludvika
Grundskola F
Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Innehåll

 

Verksamheten på fritidshemmet ska främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. Vi kommer att arbeta med detta fram till jullovet en gång i veckan.

Eleverna ska uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. På så sätt ges de möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Vi ska också ta tillvara på elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.

 

Aktiviteter som sker både enskilt och med andra:

 • sång, musik, drama och dans
 • se film
 • skapa film
 • arbeta med film, ljud och bild
 • skapa och konstruera i olika material
 • spel
 • lekar
 • pyssel

 

Vad tränar vi genom detta?

 • social förmåga, (samarbete, följa instruktioner och leda andra, tålamod...)
 • lösa problem
 • ta initiativ
 • kreativitet
 • tillit till sin förmåga - "jag kan"
 • språk och kommunikation
 • prova roller, skapa identitet
 • våga prova nytt
 • använda digitala verktyg

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: