👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal, vikt och volym åk 5 ht17

Skapad 2017-10-05 12:51 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 5 Matematik
Du kommer arbeta med decimaltal, vikt och volym.

Innehåll

 

Efter avslutat område ska du kunna:

För decimaltal:

 • Vad decimaltal och "en hel" innebär
 • Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
 • Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
 • Storleksordna decimaltal.
 • Addera och subtrahera enkla decimaltal. 

 

För vikt och volym:

 • Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
 • Växla mellan olika volymenheter.
 • Jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
 • Växla mellan olika viktenheter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Decimaltal, vikt och volym åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Du ska kunna använda och förklara begreppen: En hel, decimaltal, decimaltecken, tiondel, hundradel, liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram, gram, deci centi, kilo, hekto.
Du har ännu inte visat baskunskaper om dessa matematiska begrepp.
Du har baskunskaper om dessa matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om dessa matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om dessa matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod
Skriva tal som decimaltal. Exempel 5 tiotal, 3 ental och 2 tiondelar. Sätta ut decimaltal på en tallinje.
Du kan ännu inte beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Metod
Addera och subtrahera decimaltal med hjälp av uppställning. Exempel 7,4 + 1,8 = 7,93 - 5,42 =
Du har ännu inte visat att du kan göra uträkningar i addition och subtraktion.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (addition och subtraktion med decimaltal) på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (addition och subtraktion med decimaltal) på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (addition och subtraktion med decimaltal) på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Matematiska uttrycksformer
Omvandla mellan liter, deciliter och centiliter. Exempel: Skriv 30 dl som liter eller skriv 5 liter som centiliter.
Du kan ännu inte byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du kan ännu inte diskutera på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Matematiska uttrycksformer
Omvandla mellan kilogram, hektogram och gram. Exempel skriv 3 kg som hg eller 6 kg som gram.
Du kan ännu inte byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du kan ännu inte diskutera på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metod
Kunna använda decimaltal när du räknar med volym och vikt. Exempel skriv 25 cl som liter eller hur många gram är 3,8 kg?
Du har ännu inte visat att du kan göra uträkningar med vikt och volym.
Du kan göra enkla uträkningar med vikt och volym på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med vikt och volym på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med vikt och volym på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Redogör för och samtala om tillvägagångssätt
Du kan berätta och visa hur du tänker när du räknar matematik inom området decimaltal, volym och vikt.
Du har ännu inte visat att du kan beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar. Du har svårt att använda bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.