👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, läsa åk 1 ht+vt

Skapad 2017-10-05 14:20 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Tänk att kunna läsa det som någon har skrivit! Tänk att kunna skriva så någon annan förstår vad jag vill säga!

Innehåll

Syfte

Konkretiserade mål

 • Kunna hur bokstäverna i alfabetet låter.
 • Kunna ljuda samman enkla ljudenliga ord.
 • Känna igen vanliga ordbilder t ex och, det, han ,hon.

Undervisning

 • Vi har bokstavsförebilder i klassrummet.
 • Vi läser i läsebok.
 • Vi läser enkla skönlitterära böcker.
 • Vi har ljudanalys.
 • Vi använder t ex ordbildskort, datorprogram, sjunger bokstavsånger.
 • Vi tittar på pedagogiska bokstavsprogram.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv

Matriser

Sv SvA
Sammanställning av elevens läsutveckling åk 1-3

Sammanställning av elevens läsutveckling åk 1-3.

Avstämning A
LÄSA - Bokstäver och berättande text. Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - Berättande text Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk läsning.
Avstämning C
LÄSA - Berättande text och beskrivande text Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelsen av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigerar sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.