👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition & subtraktion

Skapad 2017-10-05 14:43 i Harbo skola F-6 Heby
Vad står de olika siffrorna för, ändras de tillsammans med andra tal och om man flyttar dem?
Grundskola 3 Matematik
Vi jobbar med addition och subtraktion. Vi både jobbar enskilt, i par och i grupp. Vi räknar på papper, på Ipad, leker och spelar spel.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda addition och subtraktion
 • förstå likhetstecknets betydelse
 • förklara och visa din lösning
 • förstå hur man kan dela upp ett tal
 • diskutera tillsammans med andra om olika lösningar

Konkretisering av mål

Du kommer att:

 • spela spel
 • göra övningar tillsammans, både inne och ute
 • få arbeta med penna och papper
 • jobba på Ipad
 • diskutera olika lösningar
 • förklara hur du hur har tänkt

Arbetssätt

Du kommer att jobba:

 • i par och i mindre grupp
 • enskilt
 • ute
 • på Ipad

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • hur du kan använda och förstå de olika begreppen
 • hur du kan använda dina kunskaper
 • hur du deltar i samtal och diskussioner kring olika lösningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3