👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

av Alfabetsskogen

Skapad 2017-10-05 15:02 i Västerholm Grundskolor
Alfabetsskogen är ett roligt och engagerande sätt att presentera och lära sig bokstäverna.
Grundskola F – 1 Svenska Svenska som andraspråk
I vår alfabetsskog bor djur så många.

Några är korta och några är långa.

De kan vara stora och små

och en del kan vara grå.

Några kan flyga, andra kan bara gå.

Men en sak är säker

- en bokstav djuret börjar på!

Och den bokstaven, den ska vi lära oss då.

Tills hela alfabetet i skogen vi har

och djuren lever lyckliga i alla sina dar.

För det kan de, det tror jag nog

I vår egen alfabetsskog!

Innehåll

Syfte

Syftet med Alfabetsskogen är att introducera alfabetets bokstäver på ett roligt, meningsfullt, varierande och sammanhängande sätt.

Centralt innehåll

Att utveckla elevernas kunskap om bokstävers form och ljud, hur bokstäver förhåller sig till varandra, och på så sätt lägga grunden för läsinlärningen.

Det centrala innehåll som fokuseras är:
• Alfabetet och alfabetisk ordning.
• Sambandet mellan ljud och bokstav.

Även annat centralt innehåll behandlas då bokstäverna arbetas med på olika sätt.

Andra ämnen integreras, speciellt NO då varje bokstav är knutet till ett djur som barnen lär sig fakta om.

Så här ska vi arbeta

Varje vecka (ungefär) introduceras en ny bokstav genom att ett djur som börjar på den bokstaven flyttar in i vår alfabetsskog. Sedan arbetar vi med den bokstaven på olika sätt. Vi kan:

- titta på Livet i bokstavslandet

- hitta på ord på bokstaven

- gå på bokstavsjakt (hitta saker som börjar på bokstaven)

- hitta alla ord som börjar på bokstaven i en kort text, försöka läsa och skriva av

- göra bokstavskonst (måla saker som börjar på bokstaven, måla massor utav bokstaven på olika sätt)

- räkna hur många av bokstaven som finns i allas namn

- läsa meningar om djuret

- rita bilder av djuret

- göra bokstaven med kroppen

- hitta på sagor om djuret (tillsammans eller själva)

- läsa litteratur om djuret (fakta och skönlitteratur)

- träna att skriva bokstaven i bokstavshäftet
m.m.

Bedömning och dokumentation

Eleverna visar sin kunskap i text, bild och samtal. Allt som skrivs och ritas sparas för att visa på elevens utveckling.

En matris används även för att dokumentera elevens kunskaper om bokstäver, förmåga att avkoda sam förmåga att höra språkljud.

Matriser

Sv SvA
Alfabetsskogen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokstäver
Jag kan säga hela alfabetet i en ramsa.
Jag känner igen alla versaler.
Jag känner igen alla versaler och gemener.
Avkodning
Jag kan ljuda ihop korta ord.
Jag kan ljuda ihop ord och läsa enkla meningar.
Jag kan läsa hela meningar.
Bokstavsljud
Jag kan koppla ord till begynnelsebokstav.
Jag kan höra var i ett ord en viss bokstav finns.