👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamma 1- matematikens grunder

Skapad 2017-10-05 16:10 i Surteskolan Ale
Utgår från boken Gamma kapitel 1
Grundskola 6 Matematik
Arbetsområdet innehåller de byggstenar som ger dig möjlighet att klara spännande uppgifter längre fram i dina studier.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Efter avslutat avslutat kapitel ska du ha lärt dig 

 • hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda
 • samband mellan bråkform och decimalform
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • sambandet mellan andelen,delen och det hela
 • beräkningar med de fyra räknesätten
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
 • följande begrepp;utvecklad form, bråkform, blandad, form naturliga tal, decimalform och avrundning

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar. Därefter enskilt arbete med stenciler och i boken. Du arbetar med två av nivåerna (1-4). 

Visa vad du lärt dig

Efter avslutat område gör vi en diagnos och test 1.

Tidsram

start v 34 -39

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris. Ev. aktuella delar ur kunskapskrav för åk 3, 6, 9 (Du kan koppla in dem direkt via "Koppla"-knappen nedan). (Arbetsmatriser hittar du i skolbanken/matrisbanken/nationella matriser)

Arbetsmatris är samlingsnamnet för de matriser som knyts till LPP:n. De kan utgöras av en KOB-matris eller delar av en skriftlig omdömesmatris. Du kan också göra helt nya arbetsmatriser. Är det bara en mindre del av en matris som används vid bedömningen kan den hämtas i matrisbanken och kopieras in här.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6