👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partille Stories 2017/ Uppdrag kärleksnovell

Skapad 2017-10-05 17:11 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Partille Stories 2017
Grundskola 4 – 6 Svenska
I årets Partille Stories är vårt uppdrag att fånga kärleken i text. Reglerna är få men stränga: •Texten ska handla om kärlek. Mellan människor, till prylar, från ett husdjur, drömmar, längtan, fakta eller fiktion. •Det ska vara en text. Lång, kort, poetisk, rimmande, dialogform eller illustrerad väljer du själv. Du får alltså ställa upp med vilken text du vill om kärlek i Partille Stories i år. Vilken text som väljs ut som finalistbidrag för respektive lärgrupp avgörs i år av en jury bestående av några elever tillsammans med lärare och Malin Eriksson. Vill du anmäla ditt intresse för att vara med i juryn kan du göra det på hemsidan i svenska. En textgenre som fångar kärleken i text är kärleksnovellen, därför ägnar vi veckorna före årets deadline i Partille Stories till att skriva kärleksnoveller.

Innehåll

Det här ska du lära dig

 • Att känna till vad som är typiskt för en novell
 • Att skriva en kärleksnovell
 • Hur man skriver och bearbetar en kärleksnovell med hjälp av dator.
 • Ge och få respons kring din och en skrivkompis novell.
 • Att använda tillbakablick och parallellhandling i din novell
 • Att skriva mer gestaltande
 • Att illustrera din text, med egenproducerad bild, så att bild och text samspelar
 • Hålla en deadline

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa texter om kärlek
 • Reflektera kring text med tekniken "text och tanke"
 • Läsa noveller och tala om vad som är typiskt i en novell
 • Ha genomgång kring parallellhandling, gestaltning och tillbakablick 
 • Skapa illustrationer till texter.
 • Bearbeta texter, ta och ge respons på arbeten

Så här kommer pedagogerna att bedöma ditt arbete

 • Följa arbetet med din novell från idé till bearbetad text och se hur väl du planerar, skriver, bearbetar och lämnar in din text till utsatt deadline.
 • Läsa din text och se hur väl du använder de genretypiska dragen.
 • Läsa din text och se hur väl du behärskar textens form t.ex skrivregler, stavning och layout.
 • Observera hur du tar och ger respons kring din egen och andras texter.
 • Se hur väl din illustration av novellen samspelar med din text.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kärleksnovell- Partille Stories

En illustrerad kärleksnovell med parallellhandling och tillbakablick. Partille Stories 2017

Nivå 1
Bra E- nivå
Nivå 2
Bättre C- nivå
Nivå 3
Bäst A- nivå
Genretypiska drag
Texten är en kärleksnovell. Texten innehåller något genretypiskt drag som bidrar till att läsaren förstår textens röda tråd.
Texten är en kärleksnovell. Texten innehåller flera genretypiska drag som bidrar till att ge liv åt berättelsen.
Texten är en kärleksnovell som genom att använda genretypiska drag fångar läsarens engagemang.
Tillbakablick och parallellhandling
Texten innehåller parallellhandling och tillbakablick.
Tillbakablickar i texten ger läsaren bakgrundsinformation som hjälper till att föra berättelsen framåt . Tillbakablickar är tydligt markerade så att läsaren lätt kan se att det är tillbakablickar. Parallellhandlingen är tydligt markerad med t.ex tidsord och/ eller stycke indelning så läsaren har lätt att förstå hopp mellan platser och karaktärer. Parallelllhandlingen bidrar till viss del till att skapa spänning i texten.
Tillbakablickar i texten är gjorda så att läsaren ges bakgrundsinform-ation som för berättelsen framåt och ger läsaren större förståelse för karaktärer, miljö och handling. Tillbakablicken är tydlig för läsaren och smälter in i berättelsen. Parallellhandling-används för att skapa spänning i texten och handlingarna vävs ihop, snarare än hoppar.
Gestaltning
Novellen innehåller någon gestaltande beskrivning av t. ex miljö, personer och känslor.
Novellen innehåller flera gestaltande beskrivningar av t. ex miljö, personer och känslor .
Novellens beskrivningar av ex miljö, personer och känslor har en bra balans mellan beskrivning och gestaltning.
Struktur
Novellen har parallellhandling i början, det finns en tillbakablick någonstans i mitten och den har ett slut. Den är indelad i stycken. En tänkt läsare kan förstå texten och följa dess röda tråd.
Novellen är sammanhängande med en inledning där läsaren slängs direkt in i handlingen. Det finns en parallellhandling.Berättelsen har en vändning och novellen avslutas så att läsaren får syn på något = knorr. Öppet- så att läsaren förstår slutet men får tänka vidare.
Novellen är sammanhängande och välstrukturerad och utnyttjar genretypiska drag för att fånga och engagera läsaren.
Titel
Novellen har en titel som passar till texten.
Novellen har en titel som lockar till läsning och som passar till texten.
Novellen har en titel som ger en ledtråd om novellens innehåll som läsaren får fundera över och därför lockar till läsning.
Illustration
Novellen har en illustration som kan passa ihop med texten. Läsaren kan behöva hjälp att se sambandet mellan bild och text.
Novellens illustration passar ihop med texten. Läsaren förstår sambandet mellan bild och text.
Novellens illustration passar ihop med texten och ger läsaren ett nytt perspektiv till läsningen av texten.
ordval
Ordvalet är enkelt och passar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen.
Ordvalet är träffande, varierande och specifikt och passar innehållet i novellen väl.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnad-en fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande
Tempus
Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skiljetecken
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken tex. Punkt, stor bokstav, frågetecken och utropstecken.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken tex. Punkt, stor bokstav, frågetecken och utropstecken. Eleven använder sig också av kommatecken och markerar dialoger med citattecken eller talstreck på ett i huvudsak korrekt sätt.
Eleven följer skriftspråkets normer för skiljetecken väl, så att läsningen av texten underlättas för läsaren.
Stavning
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning. Stavningen förstör inte läsarens förståelse av texten. Texten innehåller stavfel.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning. Stavningen stör inte läsarens förståelse av texten. Texten innehåller ett fåtal stavfel.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning. Stavningen varken stör eller förstör läsningen av texten. Texten kan innehålla något enstaka stavfel.
Helhetsbedömning
Kärleksnovellens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte och mottagare. Den kan publiceras efter bearbetning.
Kärleksnovellens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte och mottagare. Den kan publiceras efter viss bearbetning.
Kärleksnovellens innehåll och form är väl anpassade till syfte och mottagare. Den är så välbearbetad att den kan publiceras utan ytterligare bearbetning.
Respons
Du har givit respons som hjälpt din skrivkamrat att förbättra något i sin kärleksnovell.
Du har givit respons som hjälpt din skrivkamrat att förbättra flera saker i sin kärleksnovell.
Du har givit respons som hjälpt din skrivkamrat att förbättra många saker i sin kärleksnovell