👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2017-10-05 18:23 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Terminsarbete i Svenska åk 3
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Svenska

Innehåll

Mål ur kursplanen

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • läsa texter som är anpassade för din nivå med flyt
 • kunna berätta eller skriva om handlingen eller några delar av innehållet i en läst text
 • diskutera kring budskap i texterna och jämföra det med egna erfarenheter
 • kunna skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken och kunna stava ord som du använder ofta och som är vanliga i böcker du läser
 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning
 • använda bilder i din text på ett sätt som gör dina texter tydligare
 • delta i samtal om frågor och ämnen vi diskuterar genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
 • berätta om vardagliga händelser på ett tydligt sätt
 • ge och ta muntliga instruktioner

Undervisning

Vi kommer att:

 • arbeta med olika arbetsmaterial
 • ha gemensamma genomgångar 
 • arbeta både enskilt och i grupp
 • låna böcker på biblioteket samt ha vägledd läsning
 • arbeta med olika typer av texter
 • arbeta utifrån de fem förmågorna

Bedömning

Du kommer att bedömas i matrisen för Svenska - Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling årskurs 1-3.