👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2017-10-05 20:12 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under detta fysikavsnitt ska vi undersöka varför vissa saker flyter och vissa sjunker, försöka förstå vad värme är och vad som styr väder och vind.

Innehåll

Mål:

Efter arbetet med detta område ska du kunna:

Veta vad densitet, fasövergångar och temperatur är.

Vad händer när man värmer ett ämne.

Hur värme sprids.

Hur olika väder uppkommer

 

PLANERING:

Vecka 34-35

Densitet s. 100-102, 125 (Light s. 67-69, 85)

Vecka  36

Värme och densitet

s. 103-108 ( Light s. 70-73)

Vecka 37

Värmespridning

s. 109-114 ( s. 74-76)

Vecka 38

Repetition och 20/9 PROV s. 100-114, 125-127 ( Light s. 67-76, s. 85-87)

BEDÖMNING:

Skriftligt prov

Laboration (planering, genomförande och rapportskrivning)

Vecka 39

Väder och vind

s. 115-124 (Light s. 77-84)

Bedömning:

Artikelredovisning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav Fysik åk 7-9 Nannaskolan mall

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för energi, teknik, miljö och samhälle

Insats krävs
E
C
A

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Insats krävs
E
C
A
Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

Insats krävs
E
C
A
Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonera om fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.