👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom årskurs 8

Skapad 2017-10-05 20:16 i Söderskolan Falkenberg
I detta område fördjupar du dina kunskaper om judendomen. Hur tänker och lever andra människor i samklang med sin religion? Varför har judar förföljts genom historien?
Grundskola 8 Religionskunskap
Lär dig om judendomens olika riktningar och tolkningar av hur livet ska levas. Heliga skrifter, olika berättelser och om vardag och fest. Hur ser Bar mitzva/konfirmationen ut och hur skiljer detta sig i olika religioner?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker av elevens:

 • Kunskaper om judendomen
 • förståelse av begrepp som används i arbetsområdet
 • redogörelse av judarnas historia och hur det påverkat deras religion
 • kunskap om judendomens seder och traditioner
 • kunskap om judendomens olika riktningar, vad som utmärker dessa och hur de skiljer sig åt
 • förståelse för likheter och skillnader med kristendomen
 • vetskap om hur det är i dag för judarna och var i världen de flesta judar bor

Bedömning sker genom att eleven:

 • är aktiv i diskussioner och arbete  på lektioner
 • illustrerar en egen tolkning av en berättelse
 • gör ett skriftligt test som avslutning på området

Undervisning och arbetsformer

Vi har genomgångar i helklass och mindre grupper, läser faktatexter av olika svårighetsgrad, arbetar med instuderingsfrågor, ser film, diskuterar och illustrerar egna tolkningar av myter/berättelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9