👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse HT-17

Skapad 2017-10-05 21:01 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 6 Fysik
Hela tiden använder vi och ser kraft och rörelse runt omkring oss. Men hur fungerar det egentligen? För att ta reda på det kommer vi att använda alla sinnen i observationer genom innehållet krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas. En vardagssituation kan vara till exempel cykling ”Varför har en tävlingscykel så smala däck?” eller ”Varför ramlar man framåt om man tvärbromsar i hög fart?” Ett annat illustrerande exempel kan vara en dragkamp där vi kan fråga oss ”Vilken riktning har kraften som repet drar mig med?” eller ”Vilken riktning har kraften som jag drar med i repet?” Genom upplevelserna kommer vi efter hand urskilja kraft som något som gör det möjligt för oss att beskriva vardagliga situationer.

Innehåll

Målet med undervisningen är att..

Vi kommer att ha fokus på två av förmågorna inom fysiken

 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik genom att vi undersöker olika krafter och rörelser. Det kommer vi att träna genom att vi undersöker hur olika föremål faller, hur tyngdkraften påverkas oss när vi hoppar eller gungar.

 

 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. Det kommer vi att träna genom att vi tränar oss på att beskriva hur magneter fungerar, beskriver hur krafter fungerar och vilka krafter som påverkas oss i vardagliga situationer.

 Så här ska vi arbeta....

 • Experimentera hur magneter attraherar/repellerar varandra
 • Titta på film om magnetism
 • Gruppövningar för att granska hur en magnet fungerar på olika föremål
 • Läsa texter och svara på frågor kring magnetism

 

 • Undersöka och dokumentera vilka krafter som finns runt omkring oss.
 • Undersöka och dokumentera vilka krafter som påverkas oss när vi gungar, cyklar, går och kastar m.m.
 • Gruppövningar där vi ska utföra tester tillsammans för att beskriva vilka krafter som används.
 • Titta på filmer och diskutera hur krafter och rörelser fungerar.

Vi kommer bland annat, efter området är slut, kunna beskriva vilka och hur kraft och rörelse fungerar i filmen

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Exempel:

 • Hur du genomför undersökningar genom att för anteckningar om vad som händer.
 • Hur du dokumenterar dina undersökningar. Att man lätt kan följa och förstå din dokumentation.
 • Hur du jämför dina resultat med andras i undersökningarna
 • Hur du använder begreppen i texter, samtal och diskussioner. Att du kan visa att du har förstått begreppen genom att du sätter in dem i nya sammanhang.
 • Hur du beskriver olika krafter och rörelser. Att du visar förståelse genom att kunna ge exempel på olika krafter, att du använder begrepp och att du beskriva vad som händer.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Bedömningsmatris i Fysik -.kraft, rörelse år 6 Ht 2017

Begrepp

Kraft, tryckkraft, dragkraft, centrifugalkraft, centripetalkraft, friktion, tyngdpunkt, stödyta, normalkraft, tröghet, fritt fall, tryck, gravitation, motstånd, luftmotstånd, bärkraft, hävstång
E
C
A
Begrepp, modeller och teorier
Du har kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Diskutera
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar i undersökningar.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Dokumentation
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av bild och text.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Dokumentation
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag på hur undersökningen kan bli bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag på hur undersökningen kan bli bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag på hur undersökningen kan bli bättre.