👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Growing up

Skapad 2017-10-06 07:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Spotlight 9.
Grundskola 9 Engelska
"The trick is growing up without growing old."

Casey Stengel

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Under detta arbetsområde kommer vi att träna på

 • att läsa och förstå texter om att växa upp, både faktatexter och berättelser
 • att berätta och samtala om att växa upp i grupp i klassen
 • att lyssna på och förstå berättelser om att växa upp
 • att skriva en text om  att växa upp

Undervisningen

Vi kommer under ca 4 veckors tid att arbeta med temat "att växa upp" på olika vis, med utgångspunkt från texterna i läroboken Spotlight 9. Detta kommer att speglas i både texter och hörförståelse. Vi kommer att arbeta på olika vis med hörförståelse, läsförståelse och skriftliga och muntliga produktioner. Arbetsområdena görs i möjligaste mån mer levande genom olika filmklipp, hemsidor eller liknande från internet. Vissa texter i kommer att vara gemensamma för hela klassen, medan du får välja andra texter själv efter förmåga och intresse.

I arbetsboken finns det några uppgifter som alla måste göra, samt några som man kan göra om man hunnit bli färdig med det övriga. Uppgifter i arbetsboken rättar vi gemensamt. Då är det viktigt att alla är aktiva och kommer med sina förslag till lösningar.

Glosor kan man bland annat lära sig lite mer lustfyllt genom sidan "glosor.nu". Här kommer länkarna till de olika kapitlen:

Common Sense Dot Com: http://glosor.eu/ovning/spotlight-9-common-sense-dot.3700273.html

Netiquette: http://glosor.eu/ovning/spotlight-9-netiquette.3700275.html

We Never Talked About It: http://glosor.eu/ovning/spotlight-9-we-never-talked.2989507.html

High School Never Changes: http://glosor.eu/ovning/spotlight-9-high-school-never.3029533.html

Who Is Protecting The Children: http://glosor.eu/ovning/spotlight-9-who-is-protecting.3033440.html


Bedömning

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • reception, dvs hur du förstår det du läser och hör
 • produktion, dvs hur du uttrycker dig muntligt och skriftligt
 • interaktion, dvs hur du använder språket tillsammans med andra 


Jag kommer att bedöma ert arbete både under lektionstid och vid inlämningar och presentationer. Det är alltså viktigt att hela tiden vara aktiv.

Bedömningen visas i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
ENGELSKA - färdigheter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar viktiga detaljer.
Du förstår både helheten och detaljerna.
Läsförståelse
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar viktiga detaljer.
Du förstår både helheten och detaljerna.

PRODUKTION

Tala på egen hand och skriva en egen text.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig förmåga
Du uttrycker dig enkelt och begripligt.
Du uttrycker dig tydligt och med visst flyt.
Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt.
Skriftlig förmåga
Du uttrycker dig enkelt och mestadels begripligt.
Du uttrycker dig tydligt och begripligt.
Du kan uttrycka dig tydligt och lättbegripligt.