👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra år 8

Skapad 2017-10-06 07:46 i Bohusskolan Ale
Grundskola 8 Matematik
Algebra är en del av matematiken där bokstäver och symboler används för att förenkla problemlösning och beskriva mönster

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du använder metoder och begrepp för beräkning och förenkling av ekvationer och uttryck
 • hur väl du väljer strategi vid problemlösning, hur du tolkar rimligheten i dina resultat och vilka slutsatser du drar
 • hur väl du för matematiska resonemang om tex talföljder
 • hur väl du redovisar dina uppgifter och använder ett matematiskt språk, tecken och symboler

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om metoder och begrepp
 • jämföra olika lösningar och resonera kring dess för- och nackdelar
 • öva på att välja strategier vid problemlösning
 • öva på att lösa rutinuppgifter

Material vi kommer att arbeta med:

 • Prio matematik 8 eller motsvarande material
 • EPA

Centrala begrepp: 

 • algebra
 • mönster
 • aritmetisk talföljd
 • geometrisk talföljd
 • formel
 • numeriskt uttryck
 • algebraiskt uttryck
 • variabel
 • förenkla
 • likhet
 • ekvation
 • obekant
 • prövning

Bedömningsuppgifter:

 • EPA
 • Prov
 • Diskussioner i mindre grupp