👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektionsverktyg - på spaning BLÅ

Skapad 2017-10-06 08:01 i Tärnans förskola Knivsta
Reflektionsverktyg inför uppstarten av en ny termin eller inför val av projekt.
Förskola
Reflektionsverktyg för uppstartsfasen av terminen eller inför nya projekt. # Reflektionsfrågor vid val av projektinriktning # Vi gör ett avtal i arbetslaget kring barnsyn och kunskapssyn # Vilka värdeord ska genomsyra vår verksamhet

Innehåll

 

Avdelningens gemensamma ställningstagande inför uppstarten av en ny termin eller inför ett nytt projekt:

  • Hur tänker vi kring BARNSYN?

 

  • Hur tänker vi kring KUNSKAPSSYN?

 

Gör ett avtal i arbetslaget kring hur ni tillsammans ska stödja och utmana barnen utifrån era gemensamma ställningstagande kring barnsyn och kunskapssyn i form av värdeord.

 De här tre värdeorden ska genomsyra vårt förhållningssätt och arbetssätt och synas i vårt arbete med barnen.

  •  

 

Val av projekt:

Reflektionsfrågor - hur tolkar vi?

  • Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande?

 

  • Vilka frågor tror vi att de undersöker?

 

  • Vilka material och vilka verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande?

 

När ni har bestämt inriktningen på ert projekt, kopiera planeringsmallen "Projekt - nu har vi bestämt oss" i Skolbanken och anpassa den utifrån er barngrupp och ert projektval.