👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2017-10-06 08:15 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 6 Matematik
Eleverna kommer under området De fyra räknesätten få träna på problemlösning, begrepp, metod, kommunikation och resonemang.

Innehåll

Våra mål 

Du ska:

- kunna addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler

- Multiplikation med två siffriga faktorer

- Kort division

- Rimlighetsbedömning vid beräkningar

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

 • Räkna Multiplikation, kort division, addition och subtraktion
 • Spela och kommunicera
 • Arbeta med ord och begrepp
 • Arbeta med problemlösning

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

Nivå 1

- Kan lösa enkla problem på en huvudsak fungerande sätt

- Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp

- Använda matematiska metoder för att beräkna och lösa enkla rutinuppgifter

- Samtala om tillvägagångssätt med viss anpassning till sammanhanget

 

Nivå 2

- Kan lösa enkla problem relativt fungerande

- Har goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem

- Använda matematiska metoder för att beräkna och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat

- Samtala om tillvägagångssätt med förhållandevis god anpassning till sammanhanget

 

Nivå 3

- Kan lösa enkla problem väl fungerande

- Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem

- Använda effektiva och ändamålsenliga matematiska metoder för att beräkna och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat

- Samtala om tillvägagångssätt med god anpassning till sammanhanget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa enkla problem
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Kunkaper om matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Samtala och redogöra matematik
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.