👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, luft och kretslopp

Skapad 2017-10-06 08:35 i Hedeskolan Tanum
Vatten och luft finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss männinskor, för växterna och för djuren. Det vatten och den luften som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år och ska räcka till alla.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Kemi Biologi Fysik
Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss männinskor, för växterna och för djuren. Den luft och det vatten som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år och ska räcka till alla. Vilken nytta har vi av vatten och luft? Var finns vatten och luft? Kan vi klara oss utan vatten och luft? Varför/varför inte?

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig:

 • varför luften är viktig,
 • nyckelorden: vattnets former (fast, flytande, gas), stelna, koka, avdunsta, smälta, lösning, blandning, filtrera,syre, koldioxid, kväve,
 • vattnets kretslopp.

 

Du ska kunna:

 • berätta några viktiga fakta om vatten och luft,
 • genomföra enkla undersökningar,
 • dokumentera dina undersökningar,
 •  ge exempel på egenskaper hos vatten och luft,
 • använda begrepp som används i arbetsområdet,
 • jämföra dina och kamraternas resultat och berätta om dem,
 • genomföra enkla experiment efter beskrivning,
 • beskriva några experiment.

Innehåll

Här skriver du vad arbetsområdet ska handla om. Koppla till det centrala inehållet.

Genomförande

Vi kommer i arbetet med vatten och luft att:

 • utföra flera olika experiment både enskilt och i grupp
 • redovisa våra undersökningar både muntligt och skriftligt 
 • diskutera och dra slutsatser av experimenten 
 • lära oss mer genom att titta på film 

Redovisning

Vi bedömer din förmåga att: 

 • genomföra enkla undersökningar av vatten och luft 
 • dokumentera det du undersökt 
 • delta i diskussioner i klassen kring vatten och luft

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3

Matriser

NO Fy Bi Ke
NO-matris Kunskapskrav år 1-3

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

>>>
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
I samtal om årstider berättar du om enkla förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Du har grundläggande kunskaper om några av människans kroppsdelar och sinnen, och du beskriver och ger exempel på några faktorer som påverkar människors hälsa.
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Du kan beskriva tyngdkraft, friktion och jämvikt och ge exempel i relation till lek och rörelse.
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Du beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Du kan berätta om ljus och ljud och beskriva och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan föra enkla samtal om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan beskriva och ge exempel hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet gör du enkla jämförelser mellan egna och andras resultat.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och du kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.