👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och Miljö

Skapad 2017-10-06 08:47 i Vänge skola Uppsala
Planering i ämnet Kemi och Miljö utifrån läroboken "Koll på NO"
Grundskola 5 Kemi
Vad är kemi, och när träffar du på kemi i vardagen?Hur många gånger kan du dela en brödbit ? Hur många gånger kan du dela en brödsmula ? Detta och mycket mer kommer du få reda på när du nu ska få fördjupa dig i ämnet kemi!

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Vi använder oss av läroboken "Koll på NO" åk 5
 • Vi ser filmer.
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar och ställer och svarar på frågor.
 • Vi arbetar praktiskt med olika laborationer.
 • Vi dokumenterar våra laborationer med hjälpa av en mall för labbrapporter.

Bedömningen kommer att ske i matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi och Miljö

Rubrik 1

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunna förklara vad som menas med atomernas kretslopp
Behöver mycket hjälp från läraren.
Du har grundläggande kunskaper om materiens egenskaper.
Du har goda kunskaper om materiens egenskaper.
Du har mycket goda kunskaper om materiens egenskaper.
Ny aspekt
Atomer och molekyler
Behöver mycket hjälp från läraren.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad.
Ny aspekt
Aggregationsformerna
Behöver mycket hjälp från läraren.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om tre former.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om tre former.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om tre former.
Ny aspekt
Försök med kemiska reaktioner, lösningar och blandningar och syror och baser
Behöver mycket hjälp från läraren.
Du visar på ett enkelt sätt hur du gått tillväga och vad du kommit fram till. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du visar på ett utvecklat sätt hur du gått tillväga och vad du kommit fram till. Du ger förslag som efter någon förbättring gör undersökningen bättre.
Du visar på ett välutvecklat sätt hur du gått tillväga och vad du kommit fram till. Du ger förslag som förbättrar undersökningen
Ny aspekt
Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
Behöver mycket hjälp från läraren.
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur kemikalier påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hör ihop med kemi.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur kemikalier påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hör ihop med kemi.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur kemikalier påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hör ihop med kemi.
Ny aspekt
Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem Träningsnivå: behöver mycket hjälp från läraren.
Behöver mycket hjälp från läraren.
Du ger exempel utifrån dig själv, med viss koppling till samhälle och omvärld.
Du ger exempel med relativt god koppling till samhälle och omvärld.
Du ger exempel med god koppling till samhälle och omvärld.
Ny aspekt
Laborationsrapport
Behöver mycket hjälp från läraren.
Du lämnar in en rapport med enkla texter med få aktuella begrepp
Du lämnar in en rapport med utvecklade texter och där du använder begrepp på ett bra sätt.
Du lämnar in en rapport med välutvecklad text där du för en diskussion med hjälp av de aktuella begreppen som visar på att du har förstått sammanhangen.